Jacques Monasch voorzitter stichting ERM

Jacques Monasch volgt Harry van Waveren op als voorzitter van de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).

Binnen de stichting werken overheden, opdrachtgevers en bedrijfsleven samen aan goed onderhoud en restauratie van monumentaal erfgoed. Met richtlijnen en kennisoverdracht draagt de ERM naar eigen zeggen bij aan het algemeen belang van het kwalitatief hoogwaardig instandhouden van erfgoed.

Monasch (1962) was eerder onder meer Tweede Kamerlid voor de PvdA. In die functie was hij woordvoerder Kunst en Cultuur en Wonen en Bouwen. Hij maakte zich o.a. sterk voor aangelegenheden rond instandhouding en het mogelijk maken van restauraties. Zoals een forse uitbreiding van het budget via de BRIM-regeling voor grote kerken, behoud en versterken van musea en behoud van historische molens.

Verder op de kaart zetten

Als voorzitter van de ERM moet hij bijdragen ‘aan het verder op de kaart zetten van lange termijndoelen en aan kennisoverdracht en communicatie’.

De instroom van goed opgeleide vakmensen en het verduurzamen van gebouwd cultureel erfgoed zijn belangrijke aandachtspunten. Daarnaast krijgen de gevolgen van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen en de aanstaande Omgevingswet veel aandacht. Vooral omdat het toezicht op, en de kwaliteit van onderhoud- en restauratiewerkzaamheden nog niet sterk in de wet zijn verankerd. Om die kwaliteit te borgen zullen monumenteneigenaren (opdrachtgevers) en uitvoerende marktpartijen (opdrachtnemers) volgens de stichting elkaar steeds harder nodig hebben, met het overheidsbeleid als belangrijk richtsnoer.

Bredere aandacht

De ERM richt zich overigens niet meer alleen op gebouwde monumenten. Tijdens het voorzitterschap van Monasch’ voorganger Van Waveren is de aandacht verbreed. Zo zijn ook voor klinkend (vooral historische orgels) en groen erfgoed (historische parken, tuinen en begraafplaatsen) richtlijnen opgesteld die een standaard vormen voor onderhoud en restauratie. De ERM maakt het bedrijven mogelijk zich te certificeren. Binnenkort wordt een register operationeel voor restauratoren van roerend erfgoed (de sector van monumentale voorwerpen en interieurs, zoals schilderijen, behang, wandkleden en lampen).