Bijzondere bruiklenen voor Kasteel Arcen

kasteel arcen - monumentaal - monumenten

Naast aandacht voor bijzondere bloemen en planten wordt er bij Kasteel Arcen in Limburg veel zorg besteed aan cultuur en historie. De eeuwenoude burcht met haar bijzondere geschiedenis heeft in de loop der eeuwen verschillende bewoners gehad.

Het Limburgs Landschap is de afgelopen jaren druk doende geweest steeds meer ruimtes in het kasteel weer historisch in te richten. Zo is een sfeervolle Bel-etage ontstaan die door het publiek te bewonderen valt. Sinds kort is daar – nog voor de seizoensopening – een aantal bijzondere objecten bijgekomen.

Deusser

De laatste particuliere eigenaar van Landgoed Arcen was professor August Deusser, kunstschilder en directeur van de kunstacademie in Düsseldorf. Het kasteel was door de familie Deusser indertijd mooi ingericht en er hingen grote aantallen van zijn schilderijen, vaak landschappen uit de streek.

De familie Deusser was op reis door Europa toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Dus konden ze niet terug naar huis. Vrienden evacueerden de schilderijencollectie. Tijdens de oorlog werden zware vernielingen aan kasteel en interieur aangericht. Deusser overleed in 1942 en zijn familie bleef in Zwitserland. Veel meubilair werd in de loop der jaren naar hun nieuwe kasteel verplaatst. In de jaren ‘70 is nog een grote zending verhuisd voordat Het Limburgs Landschap landgoed Arcen kocht. Zo herinnerden eigenlijk alleen verhalen en het oude atelier aan de tijd van de familie Deusser. Daar is nu verandering in gekomen. Ter behoud van de collectie van de familie Deusser is in Zwitserland ooit een speciale stichting opgericht. Het is Het Limburgs Landschap gelukt bij die stichting voor Kasteel Arcen een bruikleen te regelen van schilderijen en meubilair van August Deusser.

Hulp Limburgs Museum

Verder is een groot bruikleen mogelijk gebleken van Het Limburgs Museum te Venlo. Het museum heeft in zijn depots objecten in bewaring van het Limburgs Oudheidkundig en het Geschiedkundig Genootschap (LGOG), de gemeente Venlo en uit de eigen collectie.

Dit materiaal kan door ruimtegebrek in het huidige museum niet getoond worden, maar is wel cultuurhistorisch interessant voor het publiek. Kasteel Arcen behoort tot de weinige ingerichte kastelen in Limburg die voor publiek geopend zijn. Omdat in het kasteel de bewoningsgeschiedenis te zien is, passen diverse objecten uit de depots van het Limburgs Museum goed in het kasteel. Zo kan het publiek deze objecten sinds kort zien.

Vanaf 28 maart kunnen gasten van Kasteeltuinen Arcen de geschiedenis van het kasteel nog beter ervaren. Net als andere jaren staan het hele seizoen door bijzondere bloemstukken in alle kamers.

Foto: Stichting het Limburgs Landschap, Daan Bouten.