Ga naar de inhoud

Kenniswebsite brengt theorie en praktijk herbestemmers monumenten samen

De kenniswebsite Herbestemming.nu van het Nationaal Restauratiefonds is vernieuwd. De site biedt informatie en inspiratie voor initiatiefnemers en betrokkenen van herbestemmingsprojecten met een uitgebreide projectendatabase en kennisdossiers.

Het proces van herbestemmen van monumenten is vaak omvangrijk. Kennis en ervaringen uit theorie en praktijk helpen initiatiefnemers dat proces goed te doorlopen. Op de nieuwe website staan o.a. kennisdossiers over succesfactoren van herbestemmen, duurzaamheid, wet- en regelgeving, tijdelijk gebruik en financieren. Al die dossiers zijn gekoppeld aan de projectendatabase, die meer dan 200 voorbeelden van herbestemmingen omvat.

Initiatief voortgezet

Met Herbestemming.nu zet het Restauratiefonds samen met kennispartners het initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voort.

Belangrijk deel van die kennis is afkomstig van de voormalige Kennisbank herbestemming en de oude website van Herbestemming.nu. Navolgende kennispartners leveren aan de nieuwe site een bijdrage: VAWR, Nationaal Renovatie Platform en NVM Business.

Met Herbestemming.nu wil het Nationaal Restauratiefonds initiatiefnemers en betrokkenen van herbestemmingen met kennis en praktijkvoorbeelden ondersteunen bij hun plannen. Om zo een bijdrage te leveren aan het in stand houden van monumenten.

Foto: Tramremise De Hallen in Amsterdam.