‘Klimaatbestendig bos’ op De Hoge Veluwe

Natuur en landschap zijn continu in beweging. Soms door natuurlijke oorzaken, vaak als gevolg van menselijke activiteit. De laatste jaren hebben verzuring en klimaatverandering enorme impact op de natuur. Die gaan volgens de directie van het Nationale Park De Hoge Veluwe zo snel en rigoureus, dat verschillende soorten dreigen te verdwijnen.

Het park zet daarom beheermaatregelen in om de effecten van verzuring op heidevelden en zandgronden tegen te gaan. In dat kader is onlangs een stuk ‘klimaatbestendig bos’ geplant.

Fijnsparren dood

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor bosecosystemen. Door droogte en hogere temperaturen vermindert de vitaliteit van bomen, waardoor ze vatbaarder zijn voor aantastingen van schimmels en insecten.

Dat heeft er op De Hoge Veluwe al toe geleid dat nagenoeg alle fijnsparren dood zijn. Dat bij de huidige prognoses omtrent klimaatverandering ook andere soorten verdwijnen, valt volgens de directie niet uit te sluiten.

Toekomstbestendig

Natuurbeheerders als De Hoge Veluwe kunnen klimaatverandering niet stoppen. Wat het park naar eigen zeggen wél kan doen is het bos dusdanig veerkrachtig  maken dat het zo goed mogelijk in staat is ontwikkelingen op te vangen.

Voor het ‘klimaatbestendige bos’ zijn in het park 10 boomsoorten aangeplant. Dit omdat een gevarieerd bos naar het zich laat aanzien sterker is en een hogere biodiversiteit heeft.

De aangeplante bomen zijn wintereik, hazelaar, winterlinde, boomhazelaar, boswilg, zoete kers, tamme kastanje, ratelpopulier, Noorse esdoorn en acacia. Stuk voor stuk soorten, die volgens de parkdirectie beter bestand zijn tegen warmte en droogte; ze bloeien op verschillende momenten, goed voor de van nectar levende insecten. Enkele soorten leveren met hun vruchten voedsel voor dieren en de meeste hebben goed verteerbaar blad, zodat een rijke strooisel laag ontstaat. Toename van organische stof in de bodem zorgt er ook voor dat vocht beter wordt vastgehouden.

Het Nederlandse bos krijgt in de toekomst naar verwachting een ander aanzien. Gebruik van voornoemde nieuwe soorten wordt beschouwd als eerste stap om in te spelen op de klimaatverandering.

Particulier natuurgebied

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is het grootste actief beheerde natuurgebied in particulier bezit in ons land. Het speelt een cruciale rol in het Nederlandse Natuurnetwerk en is belangrijk onderdeel van het Europese Natura2000 netwerk.

Het park ontvangt ieder jaar circa 600.000 betalende bezoekers, zonder dat dit ten koste gaat van de biodiversiteit.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.