Landgoedbeheer Veluwezoom van start

Coöperatie Landgoedbeheer Veluwezoom

Duurzaam behoud van monumentaal groen in combinatie met professionalisering van de groenopleiding en het bieden van beschermd werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is de kern van de Coöperatie Landgoedbeheer Veluwezoom die op donderdag 2 juli officieel van de grond wordt getild.

Eerste leden zijn Landgoed Middachten, opleidingsorganisatie Helicon, zorgorganisatie Siza en mens- en arbeidsontwikkelbedrijf Presikhaaf Bedrijven. Ook vier eigenaren van landgoederen in de regio sluiten zich aan.

Voorbeeld

De Coöperatie Landgoedbeheer Veluwezoom is volgens de initiatiefnemers een voorbeeld van een nieuwe samenwerkingsvorm die voortvloeit uit de huidige veranderingen in het sociaal-maatschappelijke domein.

De coöperatie richt zich primair op gezamenlijk onderhoud en beheer van de landgoederen. Daarnaast biedt het verband een basis voor kennisbehoud, -uitwisseling en -ontwikkeling voor verdere specialisatie en professionalisering van groenopleidingen.

Toegevoegde waarde

De beheerstaken op de landgoederen geven mogelijkheden voor een passende leer- werkomgeving en daarmee voor participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door de krachtenbundeling is volgens de oprichters bovendien doelmatiger inzet van middelen mogelijk.

Gemeenten en de provincie Gelderland juichen het initiatief toe omdat het samenwerkingsverband verschillende beleidsdoelen aan elkaar koppelt: instandhouding van monumentaal groen, mogelijkheden voor beschermde leer- werkplekken, participatie, re-integratie en opleiding.

Foto: Het voorplein met bijgebouwen van Kasteel Middachten in De Steeg.