Laurentius Baflo naar Stichting Oude Groninger Kerken

BAFLO / 23-7-2013 / De toren van de Laurentiuskerk word overgedragen aan de stichting Oude Groninger Kerken. Exterieur / Foto: Omke Oudeman

De Hervormde gemeente in Baflo, Rasquert en Tinallinge draagt op vrijdag 16 oktober de N.H. Laurentiuskerk en kerkhof te Baflo over aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). De SOGK heeft dan in totaal 83 kerken, twee synagogen, 54 kerkhoven/begraafplaatsen en acht (vrijstaande) torens in bezit.

Met de overdracht van kerk en kerkhof is het hele ensemble weer compleet, want de losstaande toren is al sinds september 2013 eigendom van de SOGK. De toren vormde in vervlogen tijden één geheel met de Laurentiuskerk.

Historie

Het godshuis, vroeger gewijd aan Laurentius, heeft waarschijnlijk een voorganger gehad, gesticht door Liudger. Van de huidige kerk dateert het oudste, tufstenen, deel uit de twaalfde eeuw. Het nieuwere, oostelijke deel is dertiende eeuws en bestaat uit baksteen. Het interieur is overdekt door een donkergeschilderde balkenzoldering maar is toch erg licht dankzij alle spitsboog- en rondboogvensters.

De vrijstaande, robuuste toren is omstreeks 1300 gebouwd, en in 1500 verhoogd. Op de begane grond bevindt zich een cachot. De toren heeft een luidklok die in 1502 door Geert van Wou is gegoten, in de dakruiter op de toren hangt een zogenoemd ‘zoep’nbrij’ klokje. Een dergelijk klokje kondigde ooit ‘etenstijd’ aan.

Proosdijen

Baflo behoorde in een grijs verleden tot de zes proosdijen van De Ommelanden, maar verloor deze positie tijdens de reductie van Groningen. Een van de proosten was de vader van de bekende humanist Rudolf Agricola (1443 -1485). Bij de kerk staat een standbeeld van Baflo’s beroemde wereldburger, gemaakt door Jan Steen (beeldend kunstenaar).

Het godshuis wordt na de overdracht door de kerkelijke gemeente teruggehuurd met de bedoeling dat er regelmatig erediensten blijven plaatsvinden en dat het gebruik van de kerk voor eenieder mogelijk blijft.

Foto Omke Oudeman