Lelystad verwelkomt IJsselkogge

kogge

Het 15e-eeuwse koggeschip dat onlangs succesvol is gelicht uit de IJssel bij Kampen heeft vandaag zijn intrek genomen in het tijdelijke conserveringsstation van Batavialand, locatie Nieuw Land.

Na de indrukwekkende en succesvolle lichting, is de IJsselkogge donderdag 18 februari over het water getransporteerd naar Lelystad. ’s Avonds is het wrak gearriveerd en vanmorgen is het met kanonschoten en onder toeziend oog van de burgemeesters Koelewijn (Kampen) en Horselenberg (Lelystad) welkom geheten in Flevoland.

Onderzoek

Het frame met de IJsselkogge is op een mammoettrailer het conserveringsstation ingereden, waar het de komende periode zal worden onderzocht.

Allereerst wordt nagegaan of de staat van de IJsselkogge zodanig is dat deze – voorzichtig – kan worden gedroogd. Namens de Stichting Batavialand zal de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) samen met Rijkswaterstaat hierover een besluit nemen. Het onderzoek duurt naar verwachting tot juni. Conservering neemt vervolgens circa drie jaar in beslag.

Zichtbaar voor publiek

Maandag 22 februari wordt de gevel van het conserveringsstation teruggeplaatst, tot dan is het wrak nog zichtbaar voor publiek. Dit weekeinde wordt de IJsselkogge dag en nacht bewaakt en besproeid.

Daarna, in ieder geval tot 1 april 2016, zal het schip in het conserveringsstation niet toegankelijk zijn voor publiek. Dat heeft te maken met de oplevering van het conserveringsstation. Ook vergt de inhuizing van de IJsselkogge en het technisch regelen van de luchtvochtigheid in het station de nodige tijd. Na 1 april worden beperkt, op vaste data en tijden exclusieve tours op touw gezet. Op termijn zal er een publiekssluis gecreëerd, waardoor het conserveren van de IJsselkogge voor publiek live te volgen is.

Multidisciplinair team

Het onderzoek en de lichting van de IJsselkogge zijn uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat door een multidisciplinair team van archeologen, duiktechnici en bergingsspecialisten, gebundeld in de Combinatie Isalacogghe.

Het conserveringsonderzoek en de conservering zelf worden verricht door de Stichting Batavialand, een samenwerking tussen Bataviawerf, Nieuw Land Erfgoedcentrum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, afdeling Scheepsarcheologie.