Maritieme fieldschool in Flevoland

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed houdt dit jaar een aantal praktijkopleidingen voor archeologie-studenten.

De eerste zogenoemde fieldschool (op land) is vorige week gestart en vindt plaats bij Zeewolde (Flevoland). Er wordt een klein schip opgegraven uit de 19e eeuw, beladen met stadsvuil. Studenten van verschillende scholen en universiteiten werken mee aan de opgraving, evenals vrijwilligers.

Nederland heeft een sterke band met water. Om de verhalen van ons verleden te kunnen blijven vertellen, is een nieuwe generatie maritieme archeologen hard nodig. Zonder extra investeringen is er in de toekomst een groot capaciteitstekort.

Extra geld

Vanuit Erfgoed Telt is extra geld beschikbaar gesteld om te zorgen voor volwaardige aanvullende opleidingen in de maritieme archeologie.

De programma’s Maritiem Erfgoed Internationaal en Maritiem Erfgoed Nederland werken hieraan vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, namens minister Ingrid van Engelshoven (OCW). Het gaat om opleidingen in binnen- en buitenland, in samenwerking met partners als de Universiteit Leiden, de Rijksuniversiteit Groningen en de Saxion Hogeschool in Deventer.

Onderzoek

Het vuilnisschip dat wordt onderzocht is gezonken in de voormalige Zuiderzee, op een afstand van 6,5 kilometer ten noordoosten van de haven van Nijkerk en 10 kilometer ten zuidwesten van de haven van Harderwijk. De voormalige waterdiepte ter plaatse bedroeg 1,80 – 1,90 meter.

In 1973 is het kleine schip gevonden in de polder. In 2014 werd in opdracht van de provincie Flevoland onderzoek naar de conserveringstoestand van de vindplaats gedaan. Door de lage grondwaterstand is het scheepshout in matige staat.

Staatsbosbeheer is eigenaar en beheerder van het terrein en faciliteert de activiteiten. De afgelopen jaren hebben zij met regelmaat een strook gemaaid en vrijgehouden van begroeiing om het scheepje zo goed mogelijk te behouden.

Open dag

Zaterdag 13 juli is er gelegenheid om te komen kijken naar de opgraving en te zien hoe de archeologen, studenten en vrijwilligers de opgraving uitvoeren.

Foto: Studenten aan het werk tijdens de Maritieme Fieldschool in Zeewolde, juni 2019 (foto Jarno Pors).