Miljoenen voor bescherming archeologische vindplaatsen op werelderfgoed Schokland

Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) trekt 12 miljoen euro uit om archeologische vindplaatsen rond Schokland, een voormalig eiland in de vroegere Zuiderzee, in stand te houden. De archeologische resten worden bedreigd door daling van de bodem en agrarische activiteiten.

De provincie Flevoland, de gemeente Noordoostpolder, Flevo-landschap en het waterschap Zuiderzeeland dragen op hun beurt samen 14,6 miljoen euro bij aan het project.

Van Engelshoven: “Het werelderfgoed Schokland is een archeologische schatkamer. Duizenden jaren is het gebied bewoond geweest. Al die bewoners hebben sporen achtergelaten, die ons nu het verhaal van Nederland vertellen. Over waar we vandaan komen en wie we zijn. Door dit archeologische erfgoed te beschermen, kunnen we dit verhaal doorgeven aan volgende generaties”.

Bescherming

Door de gezamenlijke investering van bijna 27 miljoen euro kan onder andere de grondwaterstand verhoogd worden en kan op de landbouwgrond een nat natuurgebied ingericht worden. Door het natuurgebied aan te leggen, worden de archeologische resten volgens de minister op de beste manier bewaard en beschermd: in de bodem.

Geschiedenis

Archeologen hebben in het gebied op en rond Schokland sporen gevonden van jagers, verzamelaars en vroege boeren daterend tot 8.000 jaar geleden. Die vindplaatsen uit de Steentijd getuigen van de overgang van een samenleving van jagers-verzamelaars naar een maatschappij van landbouwers. Alle informatie over de eeuwenlange bewoning van dit gebied, ligt nog ongestoord in de bodem. Dat maakt Schokland, sinds de drooglegging van de Noordoostpolder eiland op het droge, uniek in de wereld. Vanaf 1995 staat Schokland op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Het natuur- en werelderfgoedgebied is open voor publiek.