Monumentale scheepswrakken in Almere beter beschermd

Markering-Scheepswrak

In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) wordt vandaag (woensdag 26 november) een scheepswrak beschermd door het in te kuilen. Het wrak, ‘de Branding’, ligt langs de Paradijsvogelweg in Almere Hout en behoort tot de elf wrakken ter plaatse die wettelijk beschermd rijksmonument zijn.

Aansluitend wordt in Almere Buiten een tweede scheepswrak beschermd. In heel de Flevolandse gemeente zijn tot dusver 27 scheepswrakken en scheepsresten gevonden uit de Zuiderzeetijd.

Waterschip

In Almere Hout gaat het om een 16e eeuws zwaargebouwd waterschip van tenminste 19 meter lang en 5,75 meter breed dat rond 1560 is gezonken. Het waterschip heeft een bun, waar door middel van gaatjes in de huidgang van het schip vers water binnenstroomt zodat de vis levend bewaard kan worden. Het is het oudst bekende waterschip van dit model in Nederland.

Bij het inkuilen wordt over het scheepswrak een beschermende laag (kunststof)folie aangebracht. Dat voorkomt dat het hout en eventuele vondsten verder uitdrogen en dus verloren gaan. Het is de bedoeling dat het wrak in zijn geheel bewaard blijft voor wetenschappelijk onderzoek. Tijdens de werkzaamheden zullen de scheepsresten zelf niet zichtbaar zijn.

Tweede wrak

Het wrak in Almere Buiten ligt langs de Groene Kadeweg. Het gaat om de ‘Vliegende Hollander’ die in 2012 en 2013 is onderzocht, en eveneens bewaard blijft in de bodem. Ook dit is een 16e eeuws overnaads gebouwd schip, dat via dendrochronologisch onderzoek is gedateerd op 1545.

Bij dit schip wordt ook een’ scheepswrakkenpaal’ neergezet ter markering. Bureau Archeologie en Monumentenzorg streeft ernaar om zoveel mogelijk plekken met historische betekenis in Almere zichtbaar, herkenbaar en beleefbaar te maken voor een breed publiek.

Topsites

De rijksdienst initieert de bescherming van het eerste scheepswrak vanuit het project Topsites. Vanuit dit project wordt onderzocht welke processen beschermde ondergrondse (rijks)monumenten bedreigen en wat daaraan te doen is. Het betreft geen ruimtelijke ordeningsprocessen, maar alledaags grondgebruik en de tand des tijds.

Archeologie in Almere

Voor meer informatie over de archeologie van Almere of het uitgebreide programma publieksbereik zie www.almere.nl/archeologie en/of www.facebook.com/stadsarcheoloog.vanalmere