Ga naar de inhoud

Monumententstatus Duivendorp in Den Dolder blijft

Monumententstatus Duivendorp

B en W van Zeist willen de monumentale status van het Duivendorp/Pleineslaan in de oude kern van Den Dolder volledig handhaven. Zij hebben dit de gemeenteraad laten weten. Erfgoedvereniging Heemschut is bijzonder ingenomen met het voorgenomen besluit.

Volgens de erfgoedvereniging blijven nu alle uit circa 1920 daterende karakteristieke panden aldaar bewaard en geeft het gemeentebestuur van Zeist invulling aan de afspraak in het coalitieakkoord dat het Duivendorp zijn cultuurhistorische waarde moet behouden. Het verzoek van woningbouwcorporatie De Kombinatie, eigenaar van de woningen, om de nummers 52 tot en met 66 en 51 tot en met 57 van de gemeentelijke monumentenlijst af te voeren is afgewezen. Daarmee is volgens Heemschut ook het in haar ogen onzalige plan van de baan om de huizen nummers 51 tot en met 57 te slopen om plaats te maken voor tien ‘jongerenwoningen’ met 15 parkeerplaatsen.