Ga naar de inhoud

Pact: een mooie kust voor iedereen

Een mooie Nederlandse kust met mogelijkheden om te genieten van rust en ruimte, of juist gebruik te maken van verschillende recreatiemogelijkheden. Of allebei. Dat is de kern van het nieuwe Kustpact dat is getekend door bijna 60 partijen waaronder provincies, kustgemeenten, natuurorganisaties en de recreatiesector. In samenwerking met minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) zijn definitieve afspraken gemaakt over nieuwe recreatieve bebouwing.

Schultz: “Ik ben blij dat, na de afstemming van het voorlopige pact, de bestuurders nu ook het mandaat hebben gekregen voor de afspraken in het Kustpact, bedoeld om onze mooie kust te beschermen, maar tegelijkertijd niet op slot te zetten. Een pact met gezamenlijke waarden, waarin we recht doen aan de beleving van zoveel mogelijk mensen”.

Oogmerk is de kust mooi en open houden. Daarom is zonering afgesproken. Die geeft duidelijkheid over in welke delen geen en in welke delen wel nieuwe recreatieve bebouwing is toegestaan en onder welke voorwaarden. Schultz: ”Zo wordt een goede balans gevonden tussen bescherming en behoud van de kust en ontwikkeling van de zone”.

Winst

Volgens Marc van den Tweel, algemeen directeur van Natuurmonumenten, laten alle partijen met het pact zien dat de unieke kwaliteiten van de kust – Nederlands grootste natuurgebied – voor altijd beschermd moeten worden. “Dat is winst voor ons land, en voor alle fans van de kust. Door het pact kunnen ook onze kinderen nog plezier hebben van de lege, ongerepte landschappen waar wij zo van genieten”.

De kustzone bestaat uit de Noordzeekust van de Waddeneilanden, de Hollandse kustboog en de Zuidwestelijke Delta, inclusief de mondingen van de zeearmen. Op land bestaat de zone uit het strand, alle duingebieden en gebieden landinwaarts waar het ruimtegebruik, de economie en ecologie rechtstreeks onder invloed staan van de zee.

Het pact betreft met gezamenlijke waarden, waarin volgens de opstellers recht wordt gedaan aan de beleving van zoveel mogelijk mensen. Zoals het vrije zicht en ongerepte leegheid. Vrij toegankelijk bovendien. Met het Kustpact worden bestaande bestuurlijke verantwoordelijkheden voor de kustzone onderschreven. De provincies werken de zonering in overleg met de betrokken partijen nader uit. Vooruitlopend daarop streven de partijen ernaar bij de voorbereiding van nieuwe ruimtelijke plannen voor de kustzone zoveel mogelijk te handelen naar de vast te leggen zonering.

Partijen

De partijen die het pact hebben getekend zijn de provincies, gemeenten en waterschappen in Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland en Friesland samen met de vereniging Natuurmonumenten, de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (namens de Coalitie Bescherm de Kust), de recreatiesector, de drinkwaterbedrijven, de ANWB, de RECRON, KHN, de HISWA, StrandNederland, het NBTC en Staatsbosbeheer. Eind oktober was het voorlopige Kustpact rond, waarna de besturen het aan hun achterban hebben voorgelegd. Na enkele aanpassingen in het voorlopige akkoord heeft ook de recreatiesector haar handtekening gezet.