Ga naar de inhoud

Museum Arnhem krijgt depot onder nieuwbouw

De uitgebreide kunstcollectie van de gemeente Arnhem krijgt een nieuw depot. Dat geldt ook voor de archeologische verzameling van de lokale overheid. Het depot komt onder het nieuw te bouwen gedeelte van Museum Arnhem aan de Utrechtseweg.

Nu is de kunstcollectie verspreid over acht locaties. Dat is ondoelmatig. Bovendien voldoen de meeste onderkomens niet aan de voorwaarden die voor een goede conservering van de kunst- en archeologiecollecties gelden.

Een nieuw depot biedt de mogelijkheid optimale opslag voor de verzamelingen te verwezenlijken, die ruim genoeg is en aan alle eisen en wensen voldoet. In totaal is met de bouw 2,9 miljoen euro gemoeid.

Onderzoek

De provincie Gelderland deed eerder samen met de gemeenten Nijmegen en Arnhem, Museum Arnhem en Museum Het Valkhof, onderzoek naar de haalbaarheid van een gezamenlijk regionaal depot. Dit om de collecties onder te brengen in een monumentaal gebouw.

Het onderzoek wees echter uit dat het lastig is een pand vinden dat groot genoeg is en voor dat beoogde doel geschikt te maken valt. Ook financieel levert samenwerken op één locatie onvoldoende voordelen op om de benodigde investering te verantwoorden. Betrokken partijen blijven wel samenwerken, onder andere op het gebied van digitalisering en kennisuitwisseling.

Monument met koepel

Vernieuwing en uitbreiding van Museum Arnhem gaat uit van het opnieuw tot leven brengen van het monument met de koepel als centrale plek. De beide vleugels blijven tentoonstellingsruimte.

De uitbreiding uit de jaren vijftig wordt afgebroken en daarvoor in de plaats komt een grote nieuwe vleugel die uitsteekt over de stuwwal en doorloopt tot aan de straat. Onder deze vleugel is voldoende ruimte die kan worden benut voor het depot, zonder dat er een grote extra ingreep moet worden gedaan in het kwetsbare landschap en zonder dat de bouw vertraging oploopt.

Dicht tijdens de bouw

De verbouwing en uitbreiding van het museum begint eind 2017. Museum Arnhem krijgt er zoals eerder gemeld 550 vierkante meter expositieruimte bij. Ook komt er een nieuwe entree en worden de publieksfaciliteiten verbeterd.

Tijdens de verbouwing, die anderhalf tot twee jaar in beslag kan nemen, is het museum voor publiek gesloten. Wel blijft het actief in de stad.