Meteen naar de inhoud

Natuurmonumenten krijgt POM-status

Natuurmonumenten krijgt POM-status

logo_natuurmonumenten_620x390Minister Jet Bussemaker (OCW) heeft Natuurmonumenten aangewezen als professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM).

Volgens de bewindsvrouw heeft Natuurmonumenten een lange staat van dienst als het gaat om monumenten. De zorg is consistent en de deskundigheid in de eigen organisatie en bij de inzet van derden is voldoende geborgd. Daardoor verkeert het omvangrijke rijksmonumentenbezit in goede staat, aldus Bussemaker.

Verborgen schatten

Natuurmonumenten is blij de erkenning voor het behoud van de vele monumenten die de vereniging beheert, zoals kastelen, huizen, boerderijen, forten, molens en talrijke cultuurhistorische elementen die onderdeel vormen van cultuurhistorisch waardevolle landschappen.

“We zorgen zo goed mogelijk voor de ruim 3.500 bouwwerken die we beheren”, zegt algemeen directeur Marc van den Tweel. “Dat doen we al sinds we bestaan. Toen Jac.P. Thijsse in 1906 met Natuurmonumenten het Naardermeer aankocht, werden we daarmee ook eigenaar van een stoomgemaal, molen de Onrust en vissershuizen. Het restaureren en onderhouden van onze historische gebouwen doen we niet alleen. Natuurmonumenten kan deze ‘verborgen schatten’ uitsluitend behouden met steun van leden en donateurs.”

Cultuur Monumenten Maand

De erkenning komt op een uitgelezen moment: september is net als mei Cultuur Monumenten Maand bij Natuurmonumenten. Tijdens deze maanden is het gebouwde erfgoed extra open voor het publiek en zijn er speciale activiteiten.

POM-status

De POM-status houdt in dat Natuurmonumenten in een gunstiger subsidieregime komt te vallen. Ook brengt de status administratieve lastenverlichting met zich mee, omdat subsidieaanvragen en subsidieverantwoordingen geclusterd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) mogen worden ingediend.

%d bloggers liken dit: