Natuurmonumenten zoekt nieuwe bestemming voor Keunenhuis

Keunenhuis

Natuurmonumenten zoekt een nieuwe bestemming voor landgoed Het Keunenhuis in Winterswijk Woold. Bewoners, organisaties en bedrijven mogen meedenken over de ontwikkeling van het landgoed tijdens een bijeenkomst op 7 oktober. Plaats van handeling: Verenigingsgebouw Juliana, Gosselinkweg 14 (van 18.30 uur tot 21.00 uur).

De nieuwe bestemming moet ervoor zorgen dat het Keunenhuis voor de toekomst behouden blijft en onderhouden kan worden. Volgens Natuurmonumenten moet het een functie zijn die de bijzondere cultuurhistorische waarden van het goed ondersteunt. Daarnaast moet het plan aansluiten op de regionale ontwikkelingen en passen binnen het gemeentelijke bestemmingsplan en de visie van de plaatselijke overheid op de ontwikkeling van het buitengebied.

Leefbaarheid

Natuurmonumenten vindt het, net als de gemeente Winterswijk, belangrijk dat de leefbaarheid in een krimpgemeente als Winterswijk behouden blijft. Daarom is de gemeente nauw betrokken bij de zoektocht naar een nieuwe bestemming. Wethouder Te Gronde heeft zitting in de commissie die alle plannen van de ondernemers gaat beoordelen.

Doel is het rijksmonument en omliggende landerijen als een geheel te behouden. In twee opeenvolgende bijeenkomsten zullen zoveel mogelijk ideeën verzameld worden en op haalbaarheid worden getoetst. Met het eindresultaat wordt vervolgens gezocht naar ondernemers die geïnteresseerd zijn in de exploitatie en de ideeën verder willen uitwerken.

Geschiedenis

Tot eind 2012 bewoonde eigenaresse mevrouw Hijink de boerderij op het Keunenhuis. Zij bood Natuurmonumenten het landgoed te koop aan. Het Keunenhuis bestaat naast de authentieke boerderij uit met drie bijgebouwen, alle met een rijksmonumentale status. De gebouwen worden omringd door wei- en hooilanden, akkers, houtwallen, een boomgaard en bos. Doordat het landgoed nog helemaal in de oorspronkelijke en complete staat verkeert, heeft het grote cultuurhistorische waarde.