Ga naar de inhoud

Nieuw bestuur Cultuurhistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek

genootschap

genootschap

Het Cultuurhistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) heeft weer een voltallig bestuur. De structuur van het genootschap is tegelijkertijd enigszins gewijzigd om nog  beter te kunnen inspelen op de ontwikkelingen rond erfgoed en landschap in de regio.

Alfred Pop uit Sassenheim is sinds april 2017 voorzitter. Hij is waarnemend preses Willem de Jong opgevolgd. Desiree van Paridon nam vorig jaar al het secretariaat over van Cos van Teylingen. De Jong en Van Teylingen maakten ruim tien jaar deel uit van het CHG-bestuur.

Het huidige bestuur bestaat verder uit penningmeester Rob Arnold, Piet Goemans, Wim Granneman, Duco Hoekstra en Rutger van Rijn. Met dit gezelschap verwacht het CHG zijn doelen nog beter te kunnen bereiken.

20 jaar CHG

De in 1997 opgerichte stichting Cultuurhistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) vormt al 20 jaar het overkoepelend platform in de Duin- en Bollenstreek op het gebied van cultuurhistorisch erfgoed en landschap. Hierin zijn de meeste lokale historische verenigingen, kastelen, landgoederen en buitenplaatsen en regionale musea vertegenwoordigt.

Doel van het CHG is nog altijd de bescherming van het cultuurhistorisch waardevolle en wereldwijd unieke cultuurlandschap in de Duin- en Bollenstreek. De stichting beoogt ervoor te zorgen dat dit ook voor de toekomst behouden blijft.

Draagvlak

Het CHG wil cultuurhistorische zaken op regionaal niveau goed aanpakken door samen te werken met andere lokale en regionale erfgoedorganisaties en hun bijdragen te coördineren. Hierdoor ontstaat een breder draagvlak voor behoud van het cultuurhistorisch erfgoed en landschap.

Door cultuurhistorische waarden weloverwogen met nieuwe ontwikkelingen te verbinden kunnen historische gebouwen en plekken opnieuw gebruikt worden. Door verspreiding van kennis over de geschiedenis van de Duin- en Bollenstreek kunnen bewoners en bezoekers van de regio het gebied nog beter beleven en ervan genieten.

Werkgroepen

Het CHG heeft drie werkgroepen, waarin vrijwilligers uit alle dorpen in het gebied actief zijn. Velen zijn verbonden aan een lokale erfgoedorganisatie, maar dat is niet per se nodig.

Werkgroepen

De Werkgroep Bollenerfgoed zet zich sinds 1997 in voor behoud en herbestemming van oude bollenschuren en ander bollenerfgoed. De Werkgroep Cultuurhistorische Atlas Duin- en Bollenstreek houdt de digitale atlas bij, waarin de waardevolle elementen in het landschap zijn opgenomen. De Werkgroep Ruimtelijke Ordening volgt de planologische ontwikkelingen in de Duin- en Bollenstreek op de voet en beoordeelt de consequenties ervan voor de cultuurhistorische waarden en het landschap.

Wie interesse heeft in deze activiteiten kan terecht bij een van de historische verenigingen in de Duin- en Bollenstreek. Wie meer affiniteit heeft met de regionale aanpak kan contact opnemen met het CHG: www.chg-duinenbollenstreek.nl

Foto: CHG.