Nieuw portaal maakt monumenten online toegankelijk

Met het Nationaal Monumenten Portaal (NMP) zet de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) vanaf vandaag (donderdag 6 december) in op het online toegankelijk maken van monumenten. Het NMP, dat dé monumentenmarktplaats van Nederland wil worden, brengt daartoe monumentenaanbod en – vraag samen op 1 plek.

Op het portaal kan iedereen volgens de initiatiefnemers terecht voor:

  • monumenten die te koop of te huur zijn;
  • overnachtingslocaties in monumenten;
  • evenementenlocaties in monumenten;
  • activiteiten in en om monumenten en praktische tips voor eigenaren.

Laagdrempelige entree

Het NMP faciliteert daarmee naar eigen zeggen een laagdrempelige entree voor belangstellenden in de wereld van Nederlandse monumenten. Het portaal zorgt voor samenwerking en katalyseert de monumentenwereld zonder dat dit ten koste gaat van andere partijen.

Ter ondersteuning beoogt het NMP kwalitatief goede en betrouwbare informatie te tonen die relevant is voor (toekomstige) eigenaren van monumenten. Daarbij wordt direct doorverbonden naar de meest bruikbare broninformatie.

Inventarisatie

Medio 2016 is onder leden van de NMo een inventarisatie gehouden met de vraag aan te geven aan welke concrete vormen van samenwerking de meeste behoefte bestaat. Belangrijkste uitkomst: een online vraag- en aanbodportaal voor monumenten.

Met die wetenschap ging de Nationale Monumentenorganisatie voor haar leden (inclusief hun achterban van ruim een miljoen leden) en de hele monumentensector aan de slag.

Aan de slag

Robert J. Quarles van Ufford (directeur NMo): “Allereerst zijn we te rade gegaan bij de eigen leden die vaak op hun websites al verkoop of verhuur-modules hadden. Dat was bijvoorbeeld het geval bij Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, herbestemmingsspecialist BOEi en Vereniging Hendrick de Keyser. Verder is gesproken met stakeholders binnen en buiten de sector die betrokken zijn bij het zo goed mogelijk behouden, bewonen en gebruiken van monumenten. Daarbij is niet alleen de gebruikelijke klantreis of customer journey onder beoogde klanten en gebruikers van het portaal uitgevoerd. Ook is een gebruiksvriendelijke uniforme zoekstructuur ontwikkeld en is gekeken naar het verband tussen het bezoeken en beleven van monumenten en het kopen en verhuren ervan. Dit met als uitgangspunt het gegeven dat bewoning en verantwoord gebruik de beste waarborg zijn voor lange termijn instandhouding van monumenten”.

Financiers

De bouw van het portaal is mogelijk gemaakt door de leden van de NMo en door preferred partners, zoals Donatus Verzekeringen, Van Lanschot, We Have A Plan (WHAP) en Van Draeckeburgh Subsidieadvies en Financiering (VDSF) en de Locatiecentrale. Ook de NVM en daarbij aangesloten monumentenmakelaars spelen een belangrijke rol.

Resultaat: een koop en verhuur portaal voor monumenten, dat een breed aanbod toont voor verkoop, verhuur voor bewoning, verhuur als vakantiewoningen en locatieverhuur. Zowel voor de particulier als voor de zakelijke markt in de vorm van bedrijfsonroerend goed. Daarnaast is in het portaal een groot aantal partijen in Nederland samengebracht en digitaal verbonden, die met elkaar zorgen voor goede instandhouding van het monumentale erfgoed op het terrein van onderhoud, restauratie, financiering, duurzaamheid en verzekering.

NMo

De Vereniging Nationale Monumenten Organisatie (NMo), die de ANBI status geniet, is in 2014 opgericht door grote monumentenorganisaties. Dit om een verbindende rol te spelen in de monumentenwereld.

De NMo doet dat door individuele monumenten te verwerven, die bij de leden geen goede plek zouden vinden of pakketten van monumenten te verwerven, kennis over monumenten te verspreiden, diensten te verlenen en een platform te bieden voor aan- en verkoop van monumenten.

In februari 2016 verwierf de organisatie van het rijk een pakket van 29 rijksmonumenten. Alle zijn ondergebracht in een beheerstichting die de afgelopen periode achterstallig onderhoud heeft weggewerkt en voor een effectief langjarig instandhoudingsproces zorgt. Nu dat goed loopt, kijkt de NMo weer naar nieuwe monumenten. Onlangs verkreeg zij in dat kader de Oostkerk in Middelburg in eigendom.

Foto: Screenshot van de homepage van het Nationaal Monumenten Portaal.