Ga naar de inhoud

Nieuwe gegevens en tips voor energiezuinige monumenten

Van de veel gevraagde waaier Uw monument energiezuinig; praktische tips voor verduurzaming is een geactualiseerde en uitgebreide versie verschenen. De nieuwe uitgave bevat geactualiseerde kengetallen en de ervaringen van veel energieprojecten bij monumenten.

In de uitgave van de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) wordt een groot aantal energiebesparende en comfort-verhogende maatregelen overzichtelijk en prettig leesbaar op een rijtje gezet. Dat zijn zowel suggesties voor gedragsmaatregelen als voor bouwkundige en installatietechnische verbeteringen. De effecten en de mate van energiebesparing worden telkens op het niveau van matig, redelijk en goed tot uitstekend weergegeven. Ook een indicatie voor de terugverdientijd komt aan bod. Foto’s uit de praktijk completeren het beeld.

Lastig te combineren

Nederland is volop bezig met een ander energieverbruik. Ook monumenten moeten verduurzamen, maar hoe doe je dat? Bij monumenten zijn meestal geen isolatietechnieken en moderne isolatie­materialen toegepast. Het gebouw houdt de warmte vaak slecht vast. Verouderde verwarmingsinstallaties en een ontoereikend elektra-systeem verhogen het ongemak. En dan zijn (of lijken) er de beperkingen voor benutting van duurzaam opgewekte energie, zoals zonne- en wind­energie. Benutting van bodemwarmte en inzet van lage temperatuur-verwarming (LTV) heeft meestal nog niet plaatsgevonden.

Duurzame en gasloze monumenten

Desondanks is met passende kennis van zaken veel milieuwinst en energiebesparing te bereiken Dat kan op een manier die de monumentale waarden geenszins aantast.

Door slimme aanpassing of vervanging van installatietechniek kan de energie-efficiëntie extra worden verhoogd. Ook behoort duurzame energieopwekking in monumenten tot de mogelijkheden. De nieuwe druk bevat niet alleen geactualiseerde informatie over materialen en kosten, maar gaat onder meer ook in op de mogelijkheden voor een gasloze toekomst voor monumenten.

De waaier Uw monument energiezuinig; praktische tips voor verduurzaming is gratis bij de ERM te bestellen (secretariaat@stichtingERM.nl). Bij meer dan drie exemplaren wordt vanaf het vierde exemplaar, 4,50 euro per stuk (exclusief btw) in rekening gebracht. De waaier is ook te downloaden via www.stichtingerm.nl/publicaties.