Nieuwe tradities in Inventaris Immaterieel Erfgoed

Nog deze maand (juli 2018) worden 13 tradities bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Het zijn: 1 April-viering Brielle, Fierljeppen, Gondelvaart Giethoorn, Houtdorp Rijssen, Midwinterhoornbouwen, Oprechte Dalfser Moptraditie, Pinksterrijden, Schuttersbogenroute Didam, Shanties zingen, Sint Piterfeest in Grou, Snertkoken, Strontweek en de Weervisserij.

Alle nieuwe bijschrijvingen weten jongeren actief te betrekken bij hun erfgoed. Bij de Schuttersbogenroute in Didam bijvoorbeeld bouwen kinderen kinderbogen en de Gondelvaart in Giethoorn in augustus wordt voorafgegaan door een jeugdgondelvaart.

Verschillende afdelingen van de Nederlandse Fierljep Bond hebben speciale jeugdschansen en het Zeilvaartcollege Workum, organisator van de Strontweek in Workum, rekent jeugdigen als een half of een derde bemanningslid om meer jongeren mee te kunnen laten varen.

Onderwijs

Sommige tradities zijn verbonden met onderwijsinstellingen. Zo heeft de Weervisserij een programma waarbij jaarlijks tien mbo-studenten stage kunnen lopen. De Stichting Oud Hollandse Gerechten Groningen organiseert het WK Snertkoken en werkt daarbij samen met leerlingen van het Alfa-college uit Groningen.

De Federatie van Gelderse Midwinterhoorngroepen en de Stichting Midwinterhoorngroepen Twenthe hebben voor het voortgezet onderwijs leskisten ontwikkeld om zelf midwinterhoorns te bouwen.

Shanty Nederland heeft op haar website lesprogramma’s voor scholen over Shanties zingen. De hutten van Houtdorp Rijssen worden door kinderen tot 12 jaar gebouwd, en ook het Pinksterrijden in Vollenhove en het Sint Piterfeest in Grou, worden speciaal voor kinderen op touw gezet.

Bij de 1 Aprilviering in Brielle worden kinderen al op jonge leeftijd betrokken door middel van de kindergroep de Geuzenkinderen. Bij de Oprechte Dalfser Moptraditie, de traditie rond de kenmerkende lekkernij uit Dalfsen, worden de komende jaren jonge bakkers opgeleid.

Levend houden

Bijschrijving in de Inventaris Immaterieel Erfgoed is een middel om de beoefenaars te helpen bij het levend houden van hun immaterieel erfgoed. Ze maken zelf een plan om het erfgoed met behoud van kernwaarden toekomstbestendig te maken. Zie ook www.immaterieelerfgoed.nl/nieuws.

Kenniscentrum

De samenstelling van de Inventaris Immaterieel Erfgoed wordt gecoördineerd door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed.

In 2012 ondertekende Nederland het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. De samenstelling van een inventaris immaterieel erfgoed behoort tot de verplichtingen die daarmee samenhangen.

Voor de inventaris kunnen beoefenaars van immaterieel erfgoed zichzelf aanmelden via www.immaterieelerfgoed.nl. De inventaris bevat nu 145 vormen van immaterieel erfgoed, waaronder ambachten, feesten en sociale praktijken.