Ga naar de inhoud

Onderhoud groene rijksmonumenten kost 132 miljoen euro per jaar

onderhoud

onderhoud

Minister Jet Bussemaker (OCW) heeft onlangs het rapport Onderhoudsstaat en onderhoudskosten van groen erfgoed in Nederland aangeboden aan de Tweede Kamer. Het verslag herbergt de resultaten van representatief onderzoek naar de staat en onderhoudsbehoefte van groene monumenten in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Onderzoek

Van de ongeveer 1.400 groene rijksmonumenten is een steekproef genomen van 209 groene monumenten uit alle categorieën. Staat en onderhoud zijn onderzocht met behulp van een digitale en periodiek herhaalbare methode, die in de toekomst voor monitoring kan worden ingezet.

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat 89 procent van de beoordeelde groenelementen in goede of redelijke staat verkeert. Van enkele categorieën, zoals pastorietuinen en tuinen bij parken en landhuizen, is de staat van relatief veel elementen matig.

De totale kosten voor onderhoud van groene rijksmonumenten bedragen naar schatting 132 miljoen euro per jaar, inclusief indirecte kosten.

Foto: tuinman aan het werk in een oranjerie.