Ontdekt middeleeuws huis in Wageningen met sloop bedreigd

In Wageningen zijn resten ontdekt van het laatmiddeleeuwse Huijs ende Hofstadt, ofwel ‘Het Groote Huys’. Het betreft het voorname oude burgemeestershuis aan de van oorsprong middeleeuwse Hoogstraat.

De vondst werd gedaan bij aangevraagd bouwhistorisch onderzoek vanwege plannen voor sloop voor het nu nog onbeschermde pand. Erfgoedvereniging Heemschut heeft bij de gemeente Wageningen met spoed de monumentenstatus aangevraagd.

Grote zorgen

Heemschut verklaart zich grote zorgen te maken over de plannen tot verbouwing en kaalslag van Hoogstraat 65.

Gebleken is, dat achter het 19e-eeuwse voorhuis het casco van een nagenoeg compleet laatmiddeleeuws achterhuis met twee complete trapgevels bewaard is gebleven die voorlopig zijn gedateerd op circa 1500-1600. Verder zijn nog verborgen grenen jukken met jukdekbalken aangetroffen, waarin bijzondere zogenoemde ‘gehaalde’ timmermansmerken zijn aangebracht. Jaarringonderzoek moet een nauwkeuriger datering geven van de houten kapconstructie.

Unieke vondsten

Volgens Heemschut zijn het voor de binnenstad van Wageningen unieke laatmiddeleeuwse vondsten die beschermd moeten worden. Ook al vanwege de uniciteit in de door oorlogshandelingen en naoorlogse vernieuwingsdrift zwaar gehavende historische Veluwse vestingstad.

“Het is duidelijk dat ook door de hoge ruimte van het achterhuis en de hoogte van de jukken en kap dit ooit een belangrijk pand was met hoge status. Het kan nieuw licht werpen op de ontwikkelingsgeschiedenis van het centrum van Wageningen waarover tot nu zeer weinig bekend is”, meent directeur Karel Loeff van de erfgoedvereniging. “Omdat er plannen worden gemaakt waarbij behoud van deze delen niet is verzekerd, menen wij dat bescherming onderdeel moet zijn van verdere planontwikkeling. Daarom hebben we de gemeente Wageningen met klem verzocht het middeleeuwse casco monumentenstatus te verlenen”.

Integratie

Loeff zegt zich realiseren, dat het moeilijk is bij dergelijke vondsten voorgenomen plannen aan te passen of te wijzigen.

“Maar de ervaring leert dat integratie van zulke bouwsporen bijdraagt aan een eenmalige winkelbeleving voor bezoekers. Dat vergroot de attractiewaarde van historische centra. Wij hopen dat de plaatselijke overheid en de eigenaar in goed overleg komen tot een plan waarbij dit laatmiddeleeuwse stukje Wageningen behouden blijft en weer beleefbaar wordt”.

Foto: Moerbalk met sleutelstuk, detail.