Ga naar de inhoud

Organisaties bepleiten Nederlandse groennorm

Om vergroening van steden te versnellen is een groennorm nuttig. Dat vinden de ANWB, Natuur en Milieu, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland. De vier hebben een daartoe in hun opdracht door Sweco geschreven rapport aangeboden aan demissionair ministers Hugo de Jonge en Christianne van der Wal. Een groennorm bepaalt hoeveel groen er moet zijn in een stad en aan welke eisen dat moet voldoen. In het rapport wordt een mogelijke norm verkend.

Urgentie

In een tijd waarin klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit almaar zichtbaarder worden, groeit volgens de organisaties de urgentie om actie te ondernemen en te vergroenen. “Groen in stedelijke gebieden biedt niet alleen esthetische waarde, maar is ook essentieel voor behoud van biodiversiteit, het verbeteren van de gezondheid van bewoners en het aanpassen aan veranderende klimaatomstandigheden zoals verdroging, wateroverlast en hittestress. Een groennorm is dus van groot belang”.

Vergelijking tien voorstellen

In zijn onderzoek vergeleek Sweco tien voorstellen voor normen met criteria. Die laatste omvatten de kwaliteit van groen, het versterken van biodiversiteit, het verbeteren van gezondheid, aanpassingsvermogen aan het veranderende klimaat, ambitieniveau, inpasbaarheid, toepasbaarheid, schaalbaarheid, haalbaarheid, concreetheid en eenvoud.

Uit de vergelijking kwamen drie normen naar voren die het beste voldoen aan de vereisten voor een groennorm in Nederland: Groene Stadslandschappen, de vier richtlijnen van Meliefste, en de 3-30-300 regel van Konijnendijk. Deze normen werden vervolgens doorgerekend op de kosten voor aanleg en beheer, waarbij een tijdshorizon van 25 jaar werd gehanteerd.

Bovenaan politieke agenda

Het onderzoek toont aan dat naast kwantitatieve vastlegging van vergroening aandacht voor de kwaliteit van groen essentieel is. De focus ligt doorgaans op de hoeveelheid groen (75 vierkante meter per huis), terwijl de kwaliteit ervan voor biodiversiteit en recreatie vaak onderbelicht blijft.

Ook kost vergroenen serieus geld: per jaar is minstens 1 miljard euro nodig. Daar staan volgens de vier organisaties tal van baten tegenover, voor natuur en mensen. “Het is het geld zeker waard”. Het vaststellen van een norm wordt gezien als een cruciale stap om groen bovenaan de politieke en bestuurlijke agenda te krijgen en om te zorgen voor een toekomstbestendige, klimaatadaptieve en gezonde leefomgeving in alle steden.

Het onderzoeksrapport markeert een belangrijke stap naar een groenere toekomst, waarin steden en dorpen worden voorzien van voldoende groen om te kunnen functioneren te midden van de uitdagingen van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en gezondheidsproblemen.

Download

Rapport Praktische verkenning naar een Nederlandse Groennorm

Foto: Groen in en rond steden is volgens de ANWB, Natuur en Milieu, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland essentieel voor het behoud van biodiversiteit, het verbeteren van de gezondheid van bewoners en het aanpassen aan de veranderende klimaatomstandigheden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.