Oudste klooster van Nederland slaat nieuwe wegen in

Klooster Sint Agatha in Cuijk

Het oudste klooster van Nederland werkt aan zijn toekomst. Medio juli presenteerde de werkgroep herbestemming haar toekomstvisie voor het klooster van Sint Agatha in de Noordbrabantse gemeente Cuijk. Daarin staat hoe de activiteiten en waarden van het kloosterleven een eigentijdse vorm krijgen. Het klooster gaat de komende tijd op zoek naar mensen die er willen wonen en/of werken. Hiertoe is de website www.kloostersintagatha.nl  gelanceerd.

Keerpunt

De presentatie van de toekomstvisie komt op een keerpunt in de geschiedenis van het klooster. Onlangs overleed de overste van het klooster, pater Wim Slangen. Hij werkte nog ruim een jaar mee aan het document dat de toekomst beschrijft van dit oudste, permanent bewoonde klooster van Nederland.

In 1371 kwamen de Kruisheren naar Sint Agatha en bouwden naast de al bestaande kapel een klooster. Ze namen het voortouw bij de ontginning van het omliggende landschap, schreven boeken en zorgden voor erediensten in de kapel. Met hun scriptorium droegen de Kruisheren bij aan kunst en cultuur in de regio. Later begonnen zij ook onderwijsactiviteiten in Uden en Amersfoort. In Sint Agatha wonen nog zes Kruisheren, het waren er ooit 70. Nu hun aantal klein is geworden, breekt een tijd van veranderingen aan.

Wonen, werken, bezinnen

Een keerpunt markeert zowel een eindfase als het begin van iets nieuws. De mooi vormgegeven visie maakt duidelijk dat het verleden inspiratie biedt voor de toekomst. Het klooster van Sint Agatha is en blijft een plaats van bezinning in en op het dagelijks leven. Het kiest daarbij voor een eigentijdse vorm. De werkgroep onder leiding van directeur Marga Arendsen is op zoek naar mensen die mede drager willen worden van het ‘klooster van de toekomst’ door er te wonen en/of te werken.

Stille plek

Mensen die het kloosterleven ter harte gaat, die willen wonen op een stille plek, met een eigentijdse combinatie van een gezamenlijk doel en zelfstandigheid, worden uitgenodigd om contact op te nemen. Ze krijgen een invitatie voor een informatiebijeenkomst in oktober.

Toekomstige bewoners betalen minder dan 700 euro huur voor eenvoudige, zelfstandige appartementen voor één- of tweepersoons huishoudens. De ‘luxe’ die geboden wordt zit in de ruimte en rust. Het klooster van de toekomst lijkt op de oudste kloosters die uit de geschiedenis bekend zijn: mensen die ervoor kozen om te wonen op een plaats die bezinning mogelijk maakt, om zo scherper te leren zien wat in het leven belangrijk is. Zij gingen bij elkaar wonen om elkaar te versterken. Het klooster van de toekomst sluit ook aan bij de recente ontwikkeling, waarin mensen rond gedeelde interesses collectieven vormen.

Kleinschalige bedrijfjes

Daarnaast is er ruimte voor mensen die hun werkplek willen combineren met een locatie die rust, duurzaam leven en bezinning uitstraalt. De voorkeur gaat uit naar kleinschalige bedrijfjes op het terrein van ambachten (voedsel, kleding, kunst- en cultuur) of bezinning (ritueelbegeleiding, coaching, mediation, filosofische praktijk).

Gebedstraditie

De kloosterkerk kent een doorgaande gebedstraditie sinds 1300. De kapel was er al enige tijd voordat de Kruisheren arriveerden. De bewoners van het klooster van de toekomst zorgen er op hun beurt voor dat de gebedstraditie in een hedendaags ritme en vorm doorgaat. Maar de ruimte staat ook voor anderen ter beschikking. Daarnaast biedt het klooster voor inwoners van de regio een programma met diverse activiteiten. Dat begint najaar 2016 met onder andere een cursus icoon schilderen en bijeenkomsten voor mensen die zijn geconfronteerd met kanker.