Ga naar de inhoud

Prijsvraag over toekomst Muur van Mussert

De stichting Erfgoed Ede heeft een prijsvraag uitgeschreven over de toekomst van de Muur van Mussert in Lunteren. Zij roept studenten op voor eind oktober met ideeën te komen voor dit ongemakkelijke en betwiste erfgoed van de Goudsberg. Voor de beste inzendingen ligt een geldbedrag klaar.

In Lunteren is eind jaren 30 door de Nationaal Socialistische Beweging (NSB) een complex ingericht voor partijbijeenkomsten. Onderdeel daarvan is een muur waar Anton Mussert, leider van de NSB, leden kon toespreken (ruim 20.000 mensen).

De NSB was een politieke beweging, die op allerlei manieren collaboreerde met de Duitse bezetter: sommigen hielpen bij de gewapende strijd aan het Oostfront, anderen werkten mee bij de bestrijding van verzetsgroepen of het arresteren en deporteren van joden. Na de oorlog is het terrein gebruikt door de scouting.

Overwoekerd

Vandaag de dag staat het complex, deels overwoekerd door natuur, op een recreatieterrein en wonen er tijdelijk seizoenarbeiders in zomerhuisjes. Het terrein haalt regelmatig de media en is alweer enige jaren onderwerp van publiek debat: de een wil hem liefst gesloopt zien, een ander vindt dat hij bewaard moet worden als waarschuwing voor mogelijke nieuwe donkere tijden.

Toekomst

Nu er steeds meer stemmen opgaan de muur te behouden acht de stichting Erfgoed Ede de tijd rijp om in beeld te brengen wat er mogelijk is met deze plek, die zo’n zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis vertegenwoordigt.

Aan studenten daarom de vraag zich te verdiepen in de achtergrond van het NSB-complex op de Goudsberg en met suggesties te komen over een nieuwe invulling, die zowel de ‘foute’ symboliek van de plek laat zien als ook te relateren actuele samenlevingsvraagstukken, zoals de omgang met diversiteit of eigentijdse vormen van verraad.

De prijsvraag is voor studenten die ingeschreven staan bij een hogeschool of universiteit. De studierichting (en daardoor ook de uitwerking van het concept/idee) mag variëren: o.a. geschiedenis, planning, communicatiewetenschappen, cultuurhistorie, politicologie, sociale geografie, planologie, regionale economie, marketing, landschapsarchitectuur, sociologie, natuurbeheer en stakeholder-management. Er mag individueel aan worden gewerkt of in groepen

Contact

Het idee/concept (circa drie A4) moet – voorzien van naam, emailadres, telefoonnummer, universiteit en studierichting – naar challengemuurvanmussert@gmail.com.

Prijzen

1e prijs 500 euro, 2e prijs 300 euro en 3e prijs 150 euro. Deadline 29 oktober 2017.

De wedstrijd maakt deel uit van een wetenschapswinkelproject met als opdrachtgever Stichting Erfgoed Ede. Voor verdere info zie o.a. studies als De Muur van Mussert van R. van Heijningen en filmpjes op Youtube.