Ga naar de inhoud

Proef voor maritiem erfgoed van start in Zeeland

proef

Proef

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de gemeente Schouwen-Duiveland zijn in de Oosterschelde een proef begonnen  waarmee de inzet van sportduikers en amateur archeologen voor beheer van maritiem erfgoed wordt onderzocht. Duikers van het Nehalennia Archeologisch Duikteam gaan archeologische vindplaatsen onderwater in kaart brengen, onderzoeken en monitoren.

In beeld

De test moet ervoor zorgen dat erfgoed onderwater in beeld wordt gebracht. Dit omdat wrakken en objecten door stromingen bloot kunnen komen te liggen, of aangetast worden door de paalworm die het hout wegvreet.

Sportduikers worden ingezet om vindplaatsen te monitoren. Zij hebben toestemming om, in samenspraak met de overheid en onder strenge voorwaarden, objecten mee naar boven te nemen voor nader onderzoek.

De uitkomsten van de proef helpen de lokale overheid om het beleid voor beheer en bescherming van maritiem erfgoed beter vorm te geven. De deelnemende partijen aan deze pilot zijn de provincie Zeeland, de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ), de gemeente Schouwen-Duiveland, de gemeente Noord-Beveland, het Nehalennia Archeologisch Duikteam en de RCE.

Diverse pilots

Het Maritiem Programma van de rijksdienst (2011- 2016) beoogt o.a. het verbeteren van samenwerking tussen de overheid en sportduikers, binnen de nieuwe Erfgoedwet uit 2016. Met pilots wordt onderzocht wat de beste vorm is. In dat kader zijn eerder bij Texel (Waddenzee) en op de Noordzee vergelijkbare projecten van de grond getild. De proeven lopen tot 1 juli 2017.

Foto: Het Nehalennia Archeologisch Duikteam.