Ga naar de inhoud

Projectplan Erfgoed telt gepubliceerd

De Directie Erfgoed en Kunsten van het ministerie van OCW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) bereiden een aanpassing van het erfgoedbeleid voor onder de titel Erfgoed telt. Een en ander wordt nodig geacht omdat op een aantal belangrijke ontwikkelingen binnen en buiten het domein van het onroerend erfgoed moet worden ingespeeld.