Ga naar de inhoud

Raad van State verwerpt bezwaren tegen hoogste gebouw van Nederland

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het bestemmingsplan Gedempte Zalmhaven van de gemeente Rotterdam in stand gelaten. Dat blijkt uit haar uitspraak van vandaag (9 augustus 2017).

Het bestemmingsplan maakt een gebouw mogelijk van 215 meter hoog: de Zalmhaventoren, die het hoogste gebouw van Nederland wordt. In de toren komen 255 woningen, kantoren, een parkcafé, een restaurant op de 56e verdieping en een uitkijkplatform dat voor publiek toegankelijk is. Tegen de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet naast de Zalmhaventoren in twee woontorens van elk 70 meter hoog, de Kaantorens genoemd. In deze torens komen in totaal 227 woningen. Het nieuwbouwplan De Zalmhaven is gepland tussen de Gedempte Zalmhaven en de Houtlaan in het Scheepvaartkwartier in Rotterdam, aan de voet van de Erasmusbrug.

Bezwaren

De zaak was aangespannen door een bewonersstichting en LaSalle Investment Management. Zij vrezen dat door de nieuwbouw het woon- en leefklimaat in de omgeving wordt aangetast.

LaSalle verwacht dat de aantrekkelijkheid van haar kantoorpand op de hoek van de Gedempte Zalmhaven en de Zalmstraat zal verminderen. Beide bezwaarmakers voorzien bovendien parkeerproblemen. Daarnaast zijn ze bang dat de hoge gebouwen veel zonlicht zullen wegnemen en windhinder zullen veroorzaken.

Onherroepelijk

De afdeling bestuursrechtspraak heeft de bezwaren ongegrond verklaard. Zij oordeelt dat de Rotterdamse gemeenteraad zich ‘in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het bestemmingsplan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening’ en acht het plan ook anderszins niet in strijd met het recht.

De afdeling heeft wel een aantal zogeheten ‘afwijkingsbevoegdheden’ geschrapt die het stadsbestuur in het bestemmingsplan had opgenomen. Met zulke bevoegdheden kan worden afgeweken van de regels in een bestemmingsplan.

In dit geval zouden de Kaantorens hoger dan 70 meter kunnen worden en zou voor het aantal plaatsen in de nieuwe parkeergarage niet aan de parkeernormen hoeven te worden voldaan. Met het schrappen van de bevoegdheden is nu in het bestemmingsplan bepaald dat de Kaantorens niet hoger mogen worden dan 70 meter en dat de parkeergarage voldoende parkeergelegenheid biedt. Met de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak is het bestemmingsplan Gedempte Zalmhaven onherroepelijk geworden.