RCE versoepelt adviesbeleid zonnepanelen

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) past haar adviesbeleid voor zonnepanelen (pv-cellen) op monumenten aan. Dit om eigenaren meer mogelijkheden te geven gebruik te maken van pv-cellen bij verduurzaming van hun erfgoed.

Aanleiding zijn het Erfgoed Telt beleid en de ambities uit het Klimaatakkoord, waarin is afgesproken dat ook monumenten een substantiële bijdrage zullen leveren aan energiebesparing en schone energieopwekking.

De weg naar dat doel is vastgelegd in de Routekaart Verduurzaming Monumenten. “De zorgvuldige toepassing van zonnepanelen past hierin”, aldus de RCE.

Wat is nieuw?

Het wel of niet zichtbaar zijn van pv-panelen is niet langer een beslissend criterium, wel de mate waarin het beeld van het monument (eventueel) wordt verstoord. Daardoor kan vaker positief geadviseerd worden over pv-cellen die zichtbaar zijn vanaf publiek toegankelijk gebied.

Voortaan wordt bij rijksmonumenten positief geadviseerd over pv-panelen die uit het zicht liggen en geen aantasting vormen van waardevolle onderdelen van het monument en zorgvuldig op het dak worden aangebracht.

Zorgvuldig afgewogen ontwerp

Voorwaarde voor een positief advies van de RCE voor pv-cellen in het zicht is onder meer een zorgvuldig afgewogen ontwerp. Onevenredige visuele verstoringen zijn nog steeds niet acceptabel.

Voor rijksmonumenten in beschermde stads- en dorpsgezichten, rijksmonumenten die onderdeel zijn van een historische buitenplaats en rijksmonumenten die behoren tot een beschermd complex, gelden specifieke uitgangspunten. De mogelijkheden voor pv-panelen zijn daar beperkter.

Foto: Tineke Dijkstra.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.