Ga naar de inhoud

Restauratie en herbestemming Hydepark in Doorn voltooid

Onder leiding en naar ontwerp van Van Hoogevest Architecten is de restauratie en herbestemming van de Oranjerie op landgoed Hydepark in Doorn afgerond. De in zeer slechte staat verkerende erfgoedparel is in oude glorie hersteld. Ook de 19e-eeuwse tuinaanleg is onlangs gereconstrueerd, waardoor gebouw en tuin nu weer een mooi ensemble vormen.

In het interieur zijn verlaagde plafonds en later toegevoegde scheidingswanden verwijderd, aan het exterieur zijn onderdelen hersteld en gereconstrueerd. Aan de achterzijde is uitgebreid om faciliteiten onder te brengen voor de nieuwe bestemming: verhuurbare ruimten voor zakelijke bijeenkomsten en feesten.

De Oranjerie is een vrij gaaf bewaard onderdeel van Hydepark. In 1885 kwam de buitenplaats Heidepark in bezit van Jonkheer H.M.J. van Loon, die getrouwd was met de puissant rijke bankiersdochter C.A. Borski. Heidepark werd omgevormd tot het landschapspark Hydepark met internationale allure. De Amsterdamse architect H.N. Landré ontwierp een indrukwekkend hoofdhuis met fraaie bijgebouwen, liggend in een door de gebroeders Copijn ontworpen landschapspark. Het hoofdhuis is er niet meer, maar de Oranjerie met haar formele tuin herinnert aan de rijkdom van de 19e-eeuwse aanleg.

Foto: De Oranjerie op landgoed Hydepark in Doorn is in oude glorie hersteld (foto Frank Hanswijk).