Ga naar de inhoud

Rijksmonumentenstatus voor Conservatorium Maastricht

Conservatorium Maastricht

Conservatorium Maastricht

Conservatorium Maastricht heeft de status van rijksmonument gekregen. Directeur Susan Lammers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft namens minister Jet Bussemaker (OCW) het aanwijzingsbesluit op 3 mei uitgereikt aan de directeur van de muziektempel.

Conservatorium Maastricht is sinds 2014 al gemeentelijk monument. Met de bescherming als rijksmonument erkent de minister van OCW de cultuurhistorische waarde van het gebouw nu ook op nationaal niveau.

Het nieuwe rijksmonument, midden in de binnenstad van Maastricht, werd tussen 1961 en 1965 gebouwd. Op die plek stond voordien de Molen van Dolk. De architecten F.C.J. en P.H. Dingemans hebben zich door die oude molen laten inspireren. Het gebouw is verrijkt met diverse kunstwerken van de hand van C. Eyck en F.M. Timmermans.

Wederopbouw

De wederopbouwtijd waarin het Conservatorium Maastricht is neergezet is een belangrijke periode in de Nederlandse architectuurgeschiedenis.

Er was sprake van optimisme en innovatie; architectuur en kunst gingen vaak hand in hand. De aanwijzing van het conservatorium tot rijksmonument past binnen het aanwijzingsprogramma Wederopbouw van de rijksdienst. Maastricht telt nu vier rijksmonumenten uit de jaren 1940-1965.

Scholing

Goede scholing achtte de naoorlogse regering essentieel om Nederland tot een welvarende industriestaat om te vormen en, ondanks de verzuiling, goede gemeenschapszin te kweken op basis van breed verspreide kennis.

In de periode 1959-1965 werd vooral geïnvesteerd in confessionele scholen en in instellingen voor voortgezet, beroeps- en hoger onderwijs. Hierbij speelden geografische spreiding en verhoging van het technisch kennispeil ook een belangrijke rol. Zo waren er tien nieuwe conservatoria gepland in Nederland. Conservatorium Maastricht is als eerste feestelijk geopend op 18 september 1965.