Rotterdamse denktank helpt cultuur uit crisis

Aanbevelingen van een zogenoemde Denktank New Deal Cultuur moeten de cultuursector in Rotterdam weerbaarder, wendbaarder en veerkrachtiger uit de coronacrisis helpen.

De adviezen betreffen continuering van noodsteun, inzet van een vliegwiel om de cultuursector zo snel mogelijk weer op gang te brengen en focussen op transitie door te investeren in innovatie.

Het eindrapport is eerder week (woensdag 12 mei) door voorzitter Mariëtte Hamer overhandigd aan verantwoordelijk wethouder Said Kasmi (Cultuur).

Uit sector zelf

Het idee voor een Denktank New Deal Cultuur Rotterdam kwam indertijd uit de cultuursector zelf. Kasmi (D66) heeft dat voorstel omarmd en SER-voorvrouw Hamer, nu kabinetsinformateur, gevraagd het proces te sturen.

Onder haar leiding zijn de afgelopen maanden diverse bijeenkomsten gehouden met vertegenwoordigers binnen en buiten de sector. Rode draad: meer onderlinge samenwerking en tussen de cultuur en andere sectoren, alsmede innovaties gericht op sterkere verankering in de plaatselijke samenleving en economie dragen bij aan ‘een weerbare, wendbare en veerkrachtige sector’.

Hamer: “De coronacrisis heeft misschien wel meer dan ooit laten zien hoe belangrijk cultuur is voor ons leven, voor sociale cohesie, voor de economie, voor het onderwijs en voor de levendigheid en aantrekkelijkheid van de stad. In al onze gesprekken hebben we geleerd dat cultuur en de cultuursector onlosmakelijk deel uitmaken van het stedelijke weefsel van Rotterdam. Dit is dan ook hét moment om vooruit te denken en investeringen te doen die de sector toekomstbestendig maken. Een New Deal voor cultuur in Rotterdam”.

Noodsteun en vliegwiel

Volgens de denktank zou het stadsbestuur geld moeten vrijmaken om op de korte termijn noodsteun te continueren zolang dat nodig is en een vliegwiel in te zetten om de cultuursector zo snel mogelijk weer op gang te brengen. Bijvoorbeeld via een campagne om publiek in stad en regio weer te enthousiasmeren voor het culturele aanbod en een serie zomeractiviteiten (liefst buiten en in de buurt).

Investeringsfonds

Daarnaast zou Rotterdam een investeringsfonds voor cultuur moeten instellen. Voor en tijdens de crisis rond COVID-19 zijn ter plaatse tal van nieuwe ontwikkelingen ontstaan die passen in de langetermijnontwikkeling die de denktank voor ogen heeft.

Volgens Hamer c.s. moet de Maasstad:

  • behouden wat goed werkt;
  • goede ontwikkelingen die al in gang gezet zijn vóór en tijdens corona, versterken en versnellen;
  • nieuwe ontwikkelingen die leiden tot de noodzakelijke transitie, mogelijk maken.

Voor de langere termijn adviseert de Denktank New Deal Cultuur om te investeren in innovatie. Daarmee kan de cultuursector worden geholpen en worden gestimuleerd binnen en buiten de sector nieuwe werkwijzen te ontwikkelen op het gebied van aanbod, publieksbereik en bedrijfsvoering.

“Samen met anderen kan de sector daarmee ook buiten de gebaande paden experimenteren, onderzoeken en bijdragen aan allerhande maatschappelijke vraagstukken, in onder meer de zorg, in het onderwijs, op het gebied van duurzaamheid en stedenbouw”, aldus de denktank.

Voorlopig 6,3 miljoen vrijgemaakt

Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam heeft inmiddels besloten voorlopig 6,3 miljoen euro vrij te maken voor de verdere uitwerking van de aanbevelingen. De gemeenteraad neemt over de voorstellen begin juli een besluit.

New Deal

Het begrip New Deal verwijst naar de jaren dertig van de vorige eeuw, het grote hervormingsprogramma van de Amerikaanse president Roosevelt om de Verenigde Staten uit het slop van de Grote Depressie te halen. De huidige situatie leent zich volgens de denktank bij uitstek voor een vergelijkbaar plan voor cultuur.

Kerngroep

De kerngroep van de Denktank New Deal Cultuur bestaat naast voorzitter Mariëtte Hamer uit Birgit Donker, directeur Nederlands Fotomuseum, Titia Haaxma, directeur Cultuur + Ondernemen, Paul Rutten, lector Creative Business bij de Hogeschool Rotterdam, Natascha Slagtand, zelfstandig ondernemer en Olof van de Wal, directeur SKAR.

Foto: Voorzitter Mariëtte Hamer overhandigt wethouder Said Kasmi het adviesrapport van de Denktank New Deal Cultuur Rotterdam. Ook op de foto: links, Olof van de Wal (SKAR), midden, Paul Rutten (Hogeschool Rotterdam).

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.