Rust, oud groen en stenige biotopen

vogel

Rust, oud groen en stenige biotopen – Natuur op kerkhoven en begraafplaatsen in Groningen is het jongste boekje in de reeks uitgaven van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) over kerkhoven en begraafplaatsen in de provincie Groningen. Het zestiende deel in de serie is geschreven door Albert-Erik de Winter, projectleider bij Landschapsbeheer Groningen. De auteur voorzag het boekje van fraaie natuurfoto’s.

Kerkhoven en begraafplaatsen worden vooral gewaardeerd vanwege hun funeraire en cultuurhistorische betekenis. Naast dood, rouw, de manier van begraven en grafsymboliek, zijn deze terreinen ook in ecologisch opzicht erg waardevol en ze vormen het leefgebied voor tal van plant- en diersoorten. Op het platteland en in het agrarisch gebied zijn de terreinen groene oases die bruisen van leven. De Winter schrijft erover aan de hand van natuurwaarnemingen die bekend zijn van de Groninger kerkhoven en begraafplaatsen.

De auteur is als projectleider Kerken in het Groen bij Landschapsbeheer Groningen regelmatig te vinden op Groninger kerkhoven en begraafplaatsen en daarom goed bekend met de natuurwaarden van deze terreinen. Het boekje is samengesteld op basis van inventarisaties naar soortgroepen als (broed)vogels, zoogdieren, bomen, planten en mossen. Naast de cultuurhistorische en funeraire betekenis kunnen zeldzame planten en dieren een extra dimensie geven aan de waarde van deze terreinen en nog meer pleiten voor de instandhouding ervan.

Rust, oud groen en stenige biotopen – natuur op kerkhoven en begraafplaatsen in Groningen is vanaf half januari 2015 te bestellen via de (web)winkel van de Stichting Oude Groninger Kerken www.groningerkerken.nl/winkel of telefonisch op nummer (050) 3123569. Het boekje kost 6 euro. Donateurs van de SOGK betalen 4,80 euro.

De reeks uitgaven over kerken en kerkhoven heeft als doel de belangstelling voor dit culturele erfgoed in het Groningerland te bevorderen. De serie wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Dr. P.H. Wijkfonds.

Foto: Merel (man) op grafmonument algemene begraafplaats Delfzijl (foto Albert-Erik de Winter).