Ga naar de inhoud

RVB hanteert ERM-richtlijnen monumentenzorg

Kasteel Breda

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) gaat in vijf pilotprojecten architecten, adviseurs en aannemers vragen bij werkzaamheden aan monumenten de beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen te hanteren van de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).

Het gaat om richtlijnen die per specialisme omschrijven welke kwaliteitseisen gelden. Het RVB vindt dat de richtlijnen die binnen de ERM worden ontwikkeld, de huidige restauratiekennis goed vastleggen. “Zij vormen een standaard die voorkomt dat telkens opnieuw het wiel moet worden uitgevonden”, zegt Richard Tieskens, directeur Vastgoedbeheer van de RVB.

Restauratieladder

De ERM-richtlijnen bevatten volgens het Rijksvastgoedbedrijf een voor alle betrokkenen waardevolle component: de restauratieladder. Het betreft een simpele en afdoende vertaling van het Charter van Venetië waarin de volgorde van ingrepen is vastgelegd. Conserveren, onderhoud en repareren gaan vóór vernieuwen.

Ook vraagt het RVB van architect, adviseur en aannemer dat zij in het kader van de aanbesteding aantonen over de kennis en ervaring te beschikken die nodig is om de klus op verantwoorde manier te klaren. Dat aantonen kan op diverse manieren. Een bedrijf dat over een certificaat voor de richtlijn beschikt, kan met het overleggen ervan volstaan.

Projecten

Tieskens maakte onlangs op een congres van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) de eerste vier pilotprojecten bekend:

1.Bij de restauratie van de muren rond Park Sorghvliet in Den Haag wordt gewerkt met de uitvoeringsrichtlijnen voor metselwerken en voor voegwerk;

2.Voor de restauratie van de Ruïne van Teylingen in Voorhout wordt bij de aanbesteding de Gezamenlijke Erkenningsregeling van Architecten werkzaam in de Restauratie (GEAR) gehanteerd;

3.Voor het onderhoud aan Schaarsbergen in Arnhem worden diverse uitvoeringsrichtlijnen, onder andere voor metselwerk, voegwerk en schilderwerk gevolgd;

4. Bij de restauratie van de ramen en kozijnen van het Kasteel in Breda (foto) worden de daarvoor bestemde uitvoeringsrichtlijnen aangehouden.

Een vijfde pilot wordt binnenkort bekend gemaakt.