Schoorsteen Werkspoor in oude luister hersteld

Op woensdag 24 april is een schoorsteen van Werkspoor in Utrecht officieel opgeleverd. Daarmee is de enig overgebleven schoorsteen op het Werkspoorkwartier in de Domstad in oude luister hersteld en het kwartier verrijkt met een teken van zijn industrieel verleden.

Het ontspanningsgebouw is in 2013 op de lijst gemeentelijke monumenten geplaatst, zij het zonder schoorsteen. In 2015 heeft USINE (de Utrechtse Stichting voor Industrieel Erfgoed) het initiatief genomen tot herstel van de schoorsteen. Met bijdragen van 50 sponsors is dat vorig jaar gelukt. Na een eerste steenlegging op 30 mei, werd het hoogste punt in februari 2019 bereikt.

Geschiedenis Werkspoor

Werkspoor behoorde tot in de jaren ‘60 tot de grootse werkgevers van Utrecht. Op een groot terrein werden bruggen, treinen, bussen en industriële installaties gefabriceerd. Verschillende gebouwen op de Tractieweg, Gietijzerstraat of Vlampijpstraat herinneren aan die tijd. Maar slechts het ontspanningsgebouw voor het personeel behield tot 2011 zijn schoorsteen.

Dat gebouw, ontworpen door architect M.F. Duintjer, is in 1939 geopend. Diverse bedrijfsverenigingen waren er actief: van muziekbeoefening tot toneelspel en kaartavonden. Bij de entree van het Werkspoorterrein was het nieuwe gebouw goed toegankelijk in de avonduren en in het weekeinde. Ook de recepties en feesten hadden er een eigen plek. In het gebouw was verder ruimte voor de eigen bedrijfsgeneeskundige dienst.

Crowdfunding en donaties

De restauratie van de schoorsteen is dankzij vele partijen mogelijk geworden.

USINE dankt allen en in het bijzonder eigenaar Viramah Vastgoed, schoorsteenbouwer Harm Meijer, de gemeente Utrecht, Stork Technical Services Holding, het Fentener van Vlissingenfonds, het Provinciaal Utrechts Genootschap, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het K.F. Heinfonds. Ook tal van particulieren hebben in het kader van een crowdfundactie belangeloos financieel bijgedragen.