SOGK klaar voor jubileumviering

De Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) viert in 2019 haar 50-jarig bestaan. De stichting, op 13 mei 1969 door verontruste burgers opgericht om het dramatische verval van talloze middeleeuwse kerken op het Groningse platteland tot staan te brengen, is naar eigen zeggen klaar voor het gouden jubileum. Het merendeel van de indertijd bedreigde kerken staat er vandaag de dag goed voor.

Restauratie, structureel onderhoud en beheer, maar ook goed en nieuw gebruik in al die jaren hebben ervoor gezorgd dat met een gerust hart vooruit kan worden gekeken naar een nieuwe toekomst voor dit religieuze erfgoed in de noordelijke provincie.

Bedreigingen als schade ten gevolge van mijnbouwactiviteiten worden deskundig en zorgvuldig aangepakt en versterkingen waar nodig toegepast. De monumentale kerken en synagogen van de stichting zullen dienstbaar worden aan de grote maatschappelijke opgaven die op ons afkomen.

Kerk Garmerwolde

De kerk van Garmerwolde wordt in het jubileumjaar ingezet om de dialoog tussen kinderen van diverse afkomst en levensovertuiging op gang te brengen. Feest vieren we allemaal, maar wel ieder op zijn eigen manier.

Ziedaar de basis van het bijzondere landelijke project Feest! Weet wat je viert van Museum Catharijneconvent in Utrecht waarin de Stichting Oude Groninger Kerken partner voor het noorden is. In de toren van Garmerwolde maken kinderen niet alleen kennis met het thema, maar ook met het erfgoed en hoe spannend het is om tussen alle balken door en langs de klokken zo’n oude toren te beklimmen.

Kerk Overschild

In 2019 is er ook extra aandacht voor de kerk van Overschild waar een omvangrijke en ingrijpende restauratie, versterking, duurzaamheid en herbestemming op aansprekende manier zullen worden gecombineerd.

Daarbij zet de stichting bij de uitvoering in op deskundigheidsbevordering en vakmanschap om dit soort complexe opgaven in de toekomst te kunnen blijven verwezenlijken.

De kerk als tijdmachine

Dat de SOGK het komend jubileumjaar niet alleen terugblikt maar zich vooral richt op de toekomst, blijkt uit het eerste jubileumproject: het kijkboek voor de jeugd De kerk als tijdmachine van Stefan de Keijser en Martin Hillenga dat op 7 december in Museum Klooster Ter Apel is gepresenteerd.

De tekeningen in het boek geven een fascinerend beeld van Het Verhaal van de kerken in Noord-Nederland in hun steeds veranderende historische en sociaaleconomische omgeving. Het boek vindt zijn weg naar de scholen in Groningen maar zal naar verwachting ook thuis met plezier door kinderen (en volwassenen) beleefd kunnen worden.

Kerken permanent open

Belangstelling wekken voor religieus erfgoed behoort al een halve eeuw tot de belangrijkste doelstellingen van de Stichting Oude Groninger Kerken. In dat kader worden vanaf 13 mei, het officiële begin van de jubileumviering, 50 stichtingskerken permanent opengesteld voor belangstellenden.

De afgelopen jaren is daarmee al op kleine schaal geëxperimenteerd. Dat heeft volgens de SOGK dusdanig positieve ervaringen opgeleverd dat het een van de belangrijkste jubileumactiviteiten is geworden naast alle andere (samenwerkings)projecten.

Foto: Verval kerk Overschild in beeld (foto SOGK).