Ga naar de inhoud

Spectaculaire verplaatsing kazemat Nieuwe Hollandse Waterlinie

Vanwege de bouw van de derde kolk van de Prinses Beatrixsluis en de verbreding van het Lekkanaal bij Nieuwegein, krijgt een deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) een andere plek. In opdracht van Rijkswaterstaat verplaatst bouwcombinatie Sas van Vreeswijk drie kazematten, een schutsluis, een palengroep en een duikerhoofd.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie, een rijksmonument, staat op de voorlopige lijst voor UNESCO-Werelderfgoed. Daarom is ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) nauw bij de spectaculaire verplaatstingsoperatie betrokken.

De 85 kilometer lange linie werd tussen 1815 en 1940 aangelegd. Zij telt 50 forten, vijf vestingsteden en tal van kazematten en sluizen. Grote stukken land ten oosten ervan konden onder water worden gezet (inundatie). Omdat het water niet verder reikte dan kniehoogte, konden mens en paard er niet door, maar was ook varen onmogelijk.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is slechts beperkt gebruikt. Sinds de inzet van vliegtuigen vanaf 1940 is deze manier van verdedigen achterhaald.

Gevonden voorwerpen

De rijksmonumenten van de waterlinie vertellen het verhaal van typische ingenieurskunst en watermanagement. Verplaatsen van delen ervan doe je dan ook niet zomaar. Maar het belang van de derde kolk van de Prinses Beatrixsluis rechtvaardigt de ingreep.

Overigens luistert ook de manier waarop de objecten op hun nieuwe locatie worden geplaatst nauw. Ze worden niet opnieuw ingegraven, want dat zou de schijn kunnen wekken dat ze daar oorspronkelijk lagen, maar worden als ‘gevonden voorwerpen’ (objets trouvés) in het landschap teruggeplaatst. Dit kunstconcept draagt bij aan de zichtbaarheid en beleving van de NHW.

Open dag

De eerste kazemat die op woensdag 22 februari een nieuwe bestemming krijgt is kazemat Vreeswijk-Oost. Die weegt maar liefst 1.2 miljoen kilo en wordt over een speciaal aangelegde baan 150 meter zijwaarts verplaatst.

Publiek kan dit spektakel vanaf 08:00 uur tot 15:00 uur bijwonen. Locatie: bedrijventerrein Het Klooster.

Voor het programma zie: https://beatrixsluis.mett.nl/706945.aspx?t=Verplaatsing+Kazemat+bij+Prinses+Beatrixsluis%3a+werkterrein+in+militaire+sfeer+op+22+februari