Staatsbosbeheer stopt exploitatie vuursteenmijnen Savelsbos

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Staatsbosbeheer stopt vanaf 2017 met de exploitatie van de vuursteenmijnen in het Savelsbos in Zuid-Limburg. Dit om financiële, organisatorische en veiligheidstechnische redenen.

De voorbereiding van de openstelling, de veiligheidsinspecties, -keuringen en vergunningen en inplanning van gidsen en reserveringen kosten ieder jaar handenvol tijd en geld. Bovendien is het noodzakelijk de ruim 50 jaar oude stutten, waarmee de gangen worden ondersteund, op afzienbare termijn (binnen 5 tot 10 jaar) te vervangen. Om continuïteit te garanderen dient verder een nieuw opleidingsprogramma te worden samengesteld en moeten nieuwe gidsen geworven en opgeleid worden. Dat alles heeft eigenaar en beheerder Staatsbosbeheer doen concluderen dat exploitatie van de vuursteenmijnen na dit seizoen niet langer haalbaar is.

Excursies

Het verhaal van de mijnen wordt op het ogenblik aangeboden in de vorm van groeps- en schoolexcursies op aanvraag en vaste woensdagavondexcursies.

Deskundige vrijwilligers van Staatsbosbeheer vertellen dit verhaal, al dan niet uit de eigen ervaring, van ruim 55 jaar geleden. De laatste vijf jaar schommelt het totale aantal bezoekers rond 1.200 per jaar.

Dat Staatsbosbeheer de exploitatie stopt, betekent overigens niet automatisch dat de vuursteenmijnen ook daadwerkelijk sluiten. Organisaties of bedrijven die door willen gaan met een andere formule mogen hierover voor oktober 2016 met Staatsbosbeheer in overleg treden. Een andere vorm van exploitatie kan ook digitaal zijn – via bijvoorbeeld een 3-dimensionale film. Geïnteresseerden krijgen bij Staatsbosbeheer in Zuid-Limburg nadere informatie.

Onderzoeksgang

De vuursteenmijnen in het Savelsbos kwamen ruim 50 jaar geleden in de belangstelling.

Amateurarcheologen en oud-mijnwerkers mochten een onderzoeksgang graven in het archeologisch mijnenveld om het veld in beeld te krijgen en gericht archeologisch onderzoek te doen. Om het verhaal van de vuursteenmijnen te kunnen illustreren is, na afronding van het onderzoek besloten de voormalige gang voor publiek open te stellen.

De mijn is uitsluitend toegankelijk van april tot en met september. Buiten die periode rusten en overwinteren er diverse vleermuizensoorten.