Ga naar de inhoud

Steunbetuiging UNESCO-nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie

unesco-nominatie

unesco-nominatie

Regionale bestuurders van gemeenten, waterschappen en grote eigenaren zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben op 20 april tijdens een feestelijke bijeenkomst in Fort Voordorp te Groenekan hun steunbetuiging voor de UNESCO-nominatie aan de Liniecommissie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie overhandigd.

De adhesie van deze stakeholders is een belangrijke stap op weg naar de werelderfgoedstatus van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) als uitbreiding van het sinds 1996 bestaande werelderfgoed Stelling van Amsterdam (SvA).

Brede steun

Bekendheid, bewustwording en draagvlak ontwikkelen bij alle betrokken partijen is belangrijk voor de UNESCO. Het draagt bij aan bescherming en behoud van het werelderfgoed.

Tijdens een aantal bestuurlijke bijeenkomsten met gemeenten en grote eigenaren is door de partners aangegeven dat ze duidelijk willen maken dat ze de nominatie steunen.

Hoogste orgaan

De Liniecommissie is het hoogste bestuurlijk orgaan in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Zij wordt gevormd door de vier gedeputeerden van de provincies Utrecht, Noord-Holland, Gelderland en Noord-Brabant.

Voorzitter Josan Meijers: “Nederlanders zijn altijd heel ingenieus met ‘ons water’ geweest. We maakten land van water, en water van land. Dijken, waterwerken, we kennen ze allemaal. Maar we gebruikten water lang geleden ook vaak als militaire verdediging. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is daar een mooi voorbeeld van. Forten, kazematten en open schootsvelden boden samen met de rivieren bescherming tegen de vijand. Ze zijn een onderdeel van onze geschiedenis dat niet verloren mag gaan, maar dat we willen doorgeven aan volgende generaties. Een nominatie voor UNESCO’s ‘werelderfgoed zou ons daarbij enorm helpen”.

Eigenaar Van Denderen van Fort Voordorp ziet de nominatie als waardevolle erkenning voor alle achterliggende jaren van restauratie “Het authentieke fort is in ere hersteld en wordt inmiddels veelvuldig ingezet voor unieke evenementen”.

Puzzel

Met het leggen van een puzzelstuk van de Nieuwe Hollandse Waterlinie hebben vertegenwoordigers van de betrokken partijen hun symbolische handtekening gezet en met elkaar de verbinding gemaakt in de hele linie. De houten puzzel (circa 2 bij 3 meter) is gemaakt door leerlingen van het Leerwerkbedrijf Nieuwe Hollandse Waterline in Geldermalsen.

Steun

Ook andere betrokkenen hebben de steunbetuiging inmiddels ondertekend. Op de website hollandsewaterlinie.nl staat een overzicht van alle steunbetuigingen die de Liniecommissie al heeft mogen ontvangen en hoe eenieder zelf steun kan betuigen voor de nominatie.

Spannend jaar

Voor de NHW is het een spannend jaar in het proces naar de werelderfgoedstatus. In mei besluiten de vier colleges van de provincies Noord-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland over de indiening van het nominatiedossier.

Vervolgens moet in december de ministerraad instemmen. In januari 2018 biedt de minister van OCW namens de regering het dossier aan bij de UNESCO in Parijs. Die toetst vervolgens of de NHW de werelderfgoedstatus vanaf 2019 mag dragen als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam.