Meteen naar de inhoud

Stichting Groennetwerk winnaar GLK-prijs 2014

prijsje

De Stichting Groennetwerk is winnaar van de GLK-prijs 2014. De prijs (een glazen kunstvoorwerp en een geldbedrag van 1.000 euro) is de stichting op de jaarvergadering van donateurs van Geldersch Landschap & Kasteelen op zaterdag 10 oktober uitgereikt.

Geldersch Landschap & Kasteelen zet jaarlijks een (groep) vrijwilliger(s) met concrete, inspirerende resultaten in het zonnetje. Het betreft mensen die zich jarenlang belangeloos inzetten voor hun natuurlijke omgeving. Of die cultuur(historie) zo’n warm hart toedragen, dat ze anderen erbij betrekken. Dit jaar waren er twee genomineerden: Stichting Groennetwerk en de stichting Werk aan het Spoel.

Winnaar

In Stichting Groennetwerk zijn partijen verenigd die zich samen inzetten voor de noodzakelijke handhaving van de spelregels in het buitengebied van de Veluwe. Het Groennetwerk coördineert de inzet van deze samenwerking van toezichthouders bij handhavingacties en fungeert als overkoepelende en bindende factor. Het werk gebeurt veelal in stilte en meestal op de achtergrond, vaak bij nacht en ontij.

De ‘groene’ toezichthouders van onder andere particuliere terreineigenaren, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en GLK werken in het netwerk samen met de aangesloten Gelderse gemeenten, de provincies Gelderland en Flevoland, de politieregio, de Koninklijke Marechaussee en particuliere terreineigenaren.

Goede tweede

De andere genomineerde, stichting Werk aan het Spoel, is volgens Geldersch Landschap & Kasteelen een enthousiaste en zeer actieve club van vrijwilligers die veel activiteiten organiseert rond Fort aan het Spoel in de uiterwaarden van Culemborg. “Ter plekke kan de geschiedenis en natuur van deze bijzondere locatie optimaal worden beleefd”, aldus het GLK.

%d bloggers liken dit: