Stichting zoekt geldschieters voor Hét Nederlandse Kassenboek

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is in 1998 begonnen met het vergaren van kennis over de geschiedenis van kassen en glastuinbouw in Nederland. Dat heeft een enorme hoeveelheid boeiend materiaal opgeleverd, dat inmiddels is verdiept door een werkgroep, bestaande uit medewerkers van de RCE en specialisten en vakmensen uit het veld.

Het belang van kassen en glastuinbouw voor de vaderlandse cultuur en economie is weliswaar groot, maar het in boekvorm uitgeven van de onderzoeksresultaten – voldoende voor een lijvig werk van 700 pagina’s met 800 afbeeldingen – bleek lastig. Actuele ontwikkelingen zoals printing on demand bieden echter nieuwe kansen.

Boek op website

Stichting In Arcadië heeft daarom een begin gemaakt met een project om de beschikbare informatie op moderne manier voor een breed publiek te ontsluiten: er wordt een boek vormgegeven dat op een speciaal daartoe ontworpen website in zijn geheel doorzocht kan worden.

Aldus komt de kennis via internet gratis beschikbaar. Bezoekers kunnen straks op de website ook intekenen voor een gedrukt exemplaar, dat wordt aangeboden tegen kostprijs en zonder winstoogmerk.

Standaardwerk

Hét Nederlandse Kassenboek wil een standaardwerk zijn over de geschiedenis en ontwikkeling van kassen in Nederland. Met de publicatie wordt kennis over de historie, het gebruik en de architectuur van kassen om niet beschikbaar gesteld en doorgegeven.

De hoofdstukken variëren van de algemene geschiedenis en ontwikkeling van plantenkassen tot hoofdstukken over glastuinbouw in het Westland en kassen bij o.a. buitenplaatsen, kloosters en universiteiten.

Verder is er informatie over beheer en behoud van kassen. Omdat veel kassen verwaarloosd zijn en kennis over de omgang met historische kassen verloren gaat, is de kwestie urgent: waardevol erfgoed dreigt te verdwijnen en raakt in onbruik.

Steun

Het project wordt financieel gesteund door allerlei fondsen, waaronder het Prins Bernhard Cultuurfonds en Natuurmonumenten, maar het in totaal benodigde bedrag – een kleine 50.000 euro – is nog niet bij elkaar.

Meer geldelijke bijdragen zijn dan ook meer dan welkom. Daar staat naamsvermelding in het boek tegenover, plus andere tegenprestaties, zoals een eigen jubileumeditie voor het bedrijf van de geldschieter of contacten.

Geld kan worden overgemaakt o.v.v. van de naam van de gever en ‘Kassenboek’ naar Stichting In Arcadië, rekeningnummer NL 25 RABO 0147 1415 24.

NB – In Arcadië is een ANBI-stichting; giften zijn aftrekbaar.

Meer informatie verschaft Nina Wijsbek (Stichting In Arcadië), telefoon 033 4480035 / 06 41113961, website www.stichtinginarcadie.nl;
e mail
wijsbek@stichtinginarcadie.nl