Ga naar de inhoud

Stimuleringsprijs Herbestemming Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland en het Erfgoedhuis Zuid-Holland dagen eigenaren, beheerders en andere belanghebbenden uit buiten gebaande paden na te denken over herbestemming van rijksmonumenten. Het beste idee wordt beloond met 20.000 euro, te besteden aan adviezen en ondersteuning die helpen om de herbestemming te verwezenlijken.

Zuid-Holland is rijk aan gebouwd erfgoed en telt maar liefst 9.000 rijksmonumenten. Deze doorgaans bijzondere gebouwen vertellen het verhaal van de provincie en geven kwaliteit en identiteit aan de omgeving. Helaas staat veel monumentaal vastgoed leeg en is het vinden van een nieuwe bestemming vaak een grote uitdaging. Zuid-Holland zet zich in voor behoud van dit erfgoed met het uitschrijven van een Stimuleringsprijs Herbestemming.

De beste manier een monument te behouden is door het een passende functie te geven die voldoende opbrengt om in het onderhoud ervan te kunnen voorzien. Zo’n nieuwe functie geeft het monument opnieuw maatschappelijke betekenis en maakt vaak ook het omliggende gebied aantrekkelijker. Succesvolle voorbeelden zijn de voormalige watertoren Villa Augustus in Dordrecht en de Fenix Food Factory in de oude Fenixloodsen te Katendrecht, Rotterdam. Ondanks veel succesverhalen blijft het vinden van een economisch rendabele en betekenisvolle functie, die tevens eer doet aan de monumentale waarden, vaak lastig.

In stedelijk gebied

De Stimuleringsprijs Herbestemming roept eigenaren, beheerders, projectontwikkelaars, gemeenten, architecten en andere creatieve ondernemers op inspiratievolle herbestemmingsprojecten voor te dragen. De prijs richt zich op rijksmonumentale objecten die zich in het stedelijk gebied van Zuid-Holland bevinden. Inschrijven kan tot 1 mei 2017.

Een vakjury beoordeelt de inzendingen en wijst een winnaar aan. Het beste ontwerpidee voor herbestemming wordt als gezegd beloond met adviezen en ondersteuning ter waarde van 20 mille. Het bedrag mag in overleg met het Erfgoedhuis ZH op eigen initiatief van de prijswinnaar worden besteed.

De Stimuleringsprijs Herbestemming is een initiatief van de provincie Zuid-Holland en wordt uitgevoerd in het kader van het erfgoedbeleid en het Actieprogramma Slim Ruimtegebruik. Naast de herbestemmingsprijs worden expertsessies georganiseerd rond herbestemmingscasussen in Zuid-Holland, wordt samengewerkt met het onderwijs op het gebied van herbestemming en is een informatieve website ontwikkeld.

Kijk op www.herbestemming-zh.nl voor meer informatie en de bijbehorende voorwaarden en criteria waarop inzendingen worden beoordeeld.