Succes Red de Stolp: Noord-Holland onderzoekt ondersteuning

De provincie Noord-Holland gaat bekijken hoe eigenaren van stolpboerderijen financieel kunnen worden ondersteund bij het onderhoud en herbestemming. Dat maakte gedeputeerde Jack van der Hoek onlangs bekend op de zogenoemde Grote Stolpendag.

De dag was de afsluiting van de intensieve campagne Red de Stolp van erfgoedvereniging Heemschut, de boerderijenstichting Noord-Holland ‘Vrienden van de Stolp’ en het Westfries Genootschap.

Heemschutdirecteur Karel Loeff bood ruim 2.250 handtekeningen aan die de afgelopen maanden zijn opgehaald met de online petitie Red de Stolp. De handtekeningen werden in ontvangst genomen door de statenleden Tom Buijtendorp (D66) en Nico Salm (PvdA). In de petitie wordt Noord-Holland onder meer opgeroepen de stille sloop van tientallen stolpboerderijen per jaar een halt toe te roepen. De statenleden beloofden het onderwerp te agenderen.

Twee doelen

De campagne Red de Stolp, die afgelopen november werd afgetrapt, had twee belangrijke doelen.

Het vergroten van het publieksbewustzijn onder inwoners van Noord-Holland en het voeren van een krachtige lobby richting provinciale en lokale politiek om maatregelen te nemen tegen de sloop van stolpboerderijen.

Telde Noord-Holland na de tweede wereldoorlog circa 10.000 stolpboerderijen, inmiddels zijn het er slechts 5.000 en dat aantal neemt nog steeds met enige tientallen per jaar af.

Weliswaar is de campagne Red de Stolp officieel afgesloten, de samenwerking tussen de drie organisaties blijft bestaan. De problematiek van de stolpboerderijen prijkt ook de komende jaren bovenaan hun prioriteitenlijsten.

Foto: De stolpboerderij van Venhuizen waar de Grote Stolpendag werd gehouden.