Ga naar de inhoud

Tegendraads, 50 jaar stedenbouwkundige ontwikkeling van Lelystad

Lelystad is een unieke stad: om haar compleet planmatige opzet en om de verschillende woonwijken die een afspiegeling zijn van de opvattingen en de mogelijkheden van dat moment.

Cornelis van Eesteren maakte het eerste ontwerp voor de ideale stad maar zijn opdrachtgever, de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, besloot vanwege onzekere groeiprognoses Lelystad te gaan bouwen volgens een eigen plan. Een van de eerste wijken, de Zuiderzeewijk, komt nog wel tot stand op basis van Van Eesterens principes (modernisme/CIAM).

Succes

De stad wordt een groot succes in het door woningnood geteisterde Nederland. De moderne eengezinswoningen met tuin, de royale groene setting, het aandeel sociale woningbouw, het winkelcentrum en het autovriendelijke karakter maken de stad tot een groot succes.

Totdat de economische crisis van de jaren tachtig uitbreekt. Om uit het diepe dal te komen moeten de beleidsmakers oude ideeën begraven en als een feniks met nieuwe plannen komen. Intussen is Lelystad al lang weer zo ver dat het zich kan afvragen of het toekomstige succes in nieuwe groei gezocht moet worden of in de bestaande stad.

Symposium en brochure

Heemschut Flevoland hield vrijdag 8 september 2017 een symposium en excursie rond het thema Tegendraads, 50 jaar stedenbouwkundige ontwikkeling van Lelystad. Van de bijeenkomst is een verslag verschenen in de vorm van een brochure, die in pdf-formaat vrijelijk beschikbaar is.

De brochure bevat het programma van de dag, twee inleidingen over de ontwikkeling van Lelystad, het tafelgesprek met een aantal betrokkenen, uitleg over hetgeen te zien was tijdens de bustour door Lelystad, een kaart van de gevolgde route, enkele bepalende planologische kaarten en een aantal foto’s van de dag.

Download hier de brochure ‘Tegendraads, 50 jaar stedenbouwkundige ontwikkeling van Lelystad’