Ga naar de inhoud

Toren Stephanuskerk wel monument, gebouw zelf niet

De toren van de voormalige rooms-katholieke Stephanuskerk in Moerdijk wordt gemeentelijk monument, de kerk zelf niet. Dat heeft het college van B en W van de gemeente Moerdijk besloten nadat Heemschut en het Cuypersgenootschap om bescherming van de toren en de kerk hadden gevraagd.

Volgens de plaatselijke overheid bezit de toren voldoende kwaliteit om tot monument te worden aangewezen omdat de spits een herinneringswaarde aan de Tweede Wereldoorlog en de watersnoodramp vormt. Ook is de toren een overblijfsel van de wederopbouwkerk. De gemeente dicht die waarde niet toe aan het voormalige godshuis zelf. Het gebied van de kerk moet de komende jaren worden ontwikkeld en daarom hecht het college belang aan de toren.

De provinciale commissie Noord-Brabant van Heemschut, blij met de bescherming van de toren, zegt zich te kunnen vinden in de voorgenomen sloop van de kerk omdat ‘die weloverwogen is na het uitvoeren van een herbestemmingsscan’.