Ga naar de inhoud

Twee coördinerend architecten voor renovatie Binnenhof

Ellen van Loon (Office for Metropolitan Architecture, OMA) en Liesbeth van der Pol (Dok Architecten) zijn de coördinerend architecten voor de renovatie van het Binnenhof-complex in Den Haag. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft hen daarvoor uitgekozen.

Van Loon wordt verantwoordelijk voor het gedeelte waar de Tweede Kamer zit. Van der Pol doet de bouwdelen van de Eerste Kamer, de Raad van State, het ministerie van Algemene Zaken en het Ridderzaal-complex (de Grafelijke Zalen).

Het duo werkt samen met Joop Paul (ingenieursbureau Arup) uit Amsterdam, die zich bezighoudt met de technische aspecten van het hele complex, zoals energievoorziening, klimaatbeheersing, ict en toegangsbeveiliging.

Kwaliteitsteam

Een kwaliteitsteam onder leiding van rijksbouwmeester Floris Alkemade toetst op hoofdlijnen de architectonische, restauratieve, stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteit van het renovatieplan van Van Loon en Van der Pol. Ook let het team op de samenhang met gebouwen in de omgeving en de openbare ruimte rond het Binnenhof-complex.

Meer architecten en aannemers

Onder Ellen van Loon en Liesbeth van der Pol als coördinerend architecten, komen er voor verschillende bouwdelen van het Binnenhof nog aparte architecten. Die worden later gekozen.

Vervolgens kiest het Rijksvastgoedbedrijf bouwbedrijven, installatiebedrijven en andere specialisten. Dat gebeurt niet met een openbare aanbesteding. In verband met de beveiliging van het complex mogen precieze gegevens over installaties, bouw en inrichting niet breed bekend worden.

Tijdelijke huisvesting

Voor de gebouwen waar de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken tijdens de renovatie tijdelijk onderdak krijgen, komen aparte architecten en aannemers. Die gebouwen moeten verbouwd worden om ze voor het beoogde gebruik geschikt te maken.

De Tweede Kamer komt tijdens de renovatie van het Binnenhof in het huidige pand van het ministerie van Buitenlandse Zaken (Bezuidenhoutseweg). Architecten voor de verbouwing worden Bart Kellerhuis en Marnix van der Meer (Zecc Architecten).

De Eerste Kamer en de Raad van State komen tijdelijk aan het Lange Voorhout, in het gebouw waar vroeger de Hoge Raad zat. Met de beoogde architecten voor deze verbouwing wordt nog overleg gevoerd.

Het ministerie van Algemene Zaken gaat tijdelijk naar het Catshuis, met tijdelijke kantoorruimte op het terrein.

Rechten eerdere architecten

Over het aanstellen van de twee coördinerende architecten is goed overleg geweest met de architect van het nieuwbouwgedeelte van de Tweede Kamer uit 1992, Pi de Bruijn (de Architekten Cie.).

Diens bureau wordt ook betrokken bij de latere ontwerpfase. Verder zal uiteraard rekening gehouden worden met de rechten van (de erven van) eerdere architecten/interieurontwerpers: Dick Apon en Theo Tempelman (Bezuidenhoutseweg) en Peter Pennink (Lange Voorhout).

Noodzaak

De renovatie van het Binnenhof-complex is hard nodig om grote gebreken te herstellen op het gebied van (brand)veiligheid, houtrot, lekkende daken, technische installaties (klimaat, liften, leidingen), ict, beveiliging en gezondheid.

Daarnaast worden enkele verbeteringen meegenomen zoals aanpassing van de ingangen, keukens en restaurants. De renovatie begint in 2020 en neemt circa vijfenhalf jaar in beslag. Daarna voldoet het complex naar verwachting weer aan alle eisen om veilig en zonder storingen continu in bedrijf te zijn.

De opknapbeurt kost maximaal 475 miljoen euro. De renovatie zelf vergt maximaal 425 miljoen, de tijdelijke huisvesting van Tweede Kamer, Eerste Kamer, Raad van State en het ministerie van AZ 50 miljoen.

Foto: Coördinerend architecten renovatie Binnenhof: Ellen van Loon (links) en Liesbeth van der Pol (rechts) – beeld Frans Strous en Bert Nienhuis.