Twee miljoen voor missende schakels in restauratieonderwijs

Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) heeft voor de komende vier jaar twee miljoen euro beschikbaar gesteld voor restauratieopleidingen. Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) krijgt de taak de missende schakels in het restauratieonderwijs te ontwikkelen.

De sector staat al jaren voor de uitdaging ervoor te zorgen dat er voldoende vaklieden zijn om restauratie en onderhoud aan monumenten uit te voeren. Maar opleidingen daartoe dreigden een aantal jaren geleden juist te verdwijnen.

Handen ineen
Reden waarom 14 brancheorganisaties in 2014 de handen ineen hebben geslagen om goede opleidingen voor restauratietimmerlieden, -metselaars en -voegers te behouden. Tegelijkertijd was toen al duidelijk dat ook het onderwijs in andere restauratiedisciplines in meer of mindere mate lacunes vertoont.

Behoeften in kaart
De afgelopen vier jaar heeft het NCE gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de diverse vakgebieden binnen de restauratie en zijn de behoeften in kaart gebracht.

Nu kan het NCE, in samenwerking met betrokken partijen, invulling geven aan nieuwe restauratieopleidingen, zodat het erfgoed en de monumenten in goede staat aan volgende generaties kunnen worden doorgegeven.

Foto: Herstel gewelfschildering in Laurentiuskerk. De schildering is bij restauratie ontdekt en stamt uit 1815. Randolp Algera is de restaurateur die het werk herstelt. Jamilla Beukema is vierde jaars stagiaire van de MBO opleiding decorateur en restaurator aan ROC Cibap in Zwolle (foto LC/Siep van Lingen).