Ga naar de inhoud

Uiterste poging behoud Lange Jaap

Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) doen een ultieme poging om de ernstig in verval geraakte vuurtoren Kijkduin in Den Helder te stutten.

Samen hebben zij een hoogleraar en een expert ingeschakeld om de mogelijkheden daartoe op korte termijn te onderzoeken. Daarbij wordt o.a. nogmaals gekeken of de vuurtoren voor de lange termijn kan worden behouden.

Toren is onveilig

Scheuren in de wand en in de vloeren, zwelroest in de voegen, inwendige spanningen en ingeteerde bouten bedreigen de constructieve veiligheid van de Lange Jaap.

Extern onderzoek door Ingenieursbureau Rotterdam gaf eerder al aan dat de bouwkundige situatie ineens kan verslechteren. In zijn huidige staat is de toren ronduit onveilig: daarom is de omgeving van de vuurtoren sinds september 2021 afgezet.

Een en ander betekent dat op het ogenblik in en aan het markante bouwwerk geen herstel- of stutwerkzaamheden kunnen worden verricht. Dat vraagt om een besluit op korte termijn over de toekomst van Lange Jaap.

Verslechtering door uitstel

Vanwege de monumentale status en de bijzondere constructie van de toren is met vervolgonderzoeken geprobeerd meer zekerheid te verkrijgen over de mogelijkheden om vochtdoorslag en scheurvorming te verhelpen, in plaats van het daadwerkelijk uitvoeren van maatregelen.

Rijkswaterstaat erkent en betreurt dat het niet zijn verantwoordelijkheid is nagekomen goed voor Lange Jaap te zorgen. Reden waarom extern onderzoek wordt uitgevoerd om het doorlopen proces van de afgelopen jaren te evalueren en hiervan te leren. Dit om herhaling te voorkomen.

Opties en besluit

Door Ingenieursbureau Rotterdam, TNO en PT Structural zijn verschillende toekomstscenario’s geschetst. Conclusie: vooralsnog lijken er geen mogelijkheden te zijn om de toren veilig te benaderen, waardoor het tijdelijk stutten of uitvoeren van herstelwerkzaamheden als opties afvallen.

Rijkswaterstaat heeft, naast voornoemd onderzoek, de afgelopen maanden van experts en betrokkenen 14 ideeën ontvangen en beoordeeld voor herstel van de Lange Jaap. Zowel de uitkomsten van de ingenieursbureaus als bedoelde ideeën worden door de hoogleraar en de expert nogmaals beoordeeld.

Verwacht wordt dat het duo zijn verkenningen medio volgende maand voldoende heeft uitgewerkt om eind januari een beslissing te kunnen nemen over de toekomst van de toren.

Overleg

Rijkswaterstaat verklaart zich bewust te zijn van de belangrijke rol die het monument speelt in de geschiedenis en het leven van de mensen in Den Helder en omgeving.

Aan de hand van een brede participatie met betrokkenen wil zij in gesprek over de conclusies van de rapporten, de (eventuele) mogelijkheden om de vuurtoren toch te kunnen behouden en de vervolgstappen. Alle beschikbare verslagen en bevindingen staan op de projectpagina van de Vuurtoren Lange Jaap.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.