Ga naar de inhoud

Uitvoering Verdrag Faro begint met 26 initiatieven

De eerste 26 initiatieven die in aanmerking komen voor geld van de Uitvoeringsagenda Faro zijn bekend. Gunay Uslu heeft nog voor haar vertrek als staatssecretaris Cultuur en Media middelen beschikbaar gesteld om ‘het gedachtegoed van Faro duurzaam onderdeel van de erfgoedpraktijk te maken’.

Er zijn initiatieven bij die Faro een plek geven in het onderwijs, die de positie van vrijwilligers versterken, bestaande regelgeving ter discussie stellen en verbindingen leggen tussen migrantengemeenschappen en erfgoedorganisaties.

Het totale budget beloopt 4,5 miljoen euro, geld dat in drie rondes beschikbaar komt. Voor de eerste ronde ligt 1,3 miljoen klaar. Voor de tweede (2024) en derde (2025) aanvraagperiode is 1,5 en 2 miljoen gereserveerd.

Thematische en regionale spreiding

Het Verdrag van Faro van de Raad van Europa legt de waarde van erfgoed voor de maatschappij vast. Het gaat bijvoorbeeld over het recht betrokken te zijn bij erfgoed waarmee mensen zich identificeren. Ook roept het verdrag op tot samenwerking tussen overheden en andere partijen in de samenleving.

Het inhoudelijk kader voor de regeling wordt gevormd door de zogenoemde uitvoeringsagenda. Die omschrijft de betekenis van het Faro-Verdrag in Nederlandse context. In de agenda zijn 16 strategische thema’s met bijbehorende ambities benoemd. Van de 26 projecten die subsidie krijgen vallen initiatieven binnen de thema’s Democratische vernieuwing, Leefomgeving, Archeologie, Co-waarderen en Erfgoedopleidingen. Tot de aanvragers behoren musea, erfgoedhuizen, landelijke vrijwilligersorganisaties en burgerbewegingen, opleidingen en gemeenten. Er zijn twee initiatieven uit Caribisch Nederland bij.

Binnen Europees Nederland is sprake van regionale spreiding. Naast landelijke projecten zijn er initiatieven in Leeuwarden, Terschelling, Lelystad, Almere, Zaanstad, Rotterdam, Zoetermeer, Valkenswaard, Ellecom, Withuis/Eijsden en Vrouwenpolder. Bekijk de volledige selectielijst initiatieven op het Faro-platform.

Volgend jaar wil het programma ook inzetten op thema’s als Digitaal erfgoed, Archieven en Erfgoed als hulpbron in het sociale domein.

Experimenteren

De Selectielijst Uitvoeringsagenda Faro is de uitkomst van een door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gefaciliteerd proces waarin potentiële initiatiefnemers en betrokkenen in het erfgoedveld en het Faro-netwerk in gezamenlijkheid de initiatieven hebben gewogen.

In totaal waren door uiteenlopende partijen 36 voorstellen ingediend. Om alle geluiden uit het veld te horen, te verzamelen en te wegen is een onafhankelijke begeleidingsgroep aangesteld. Naast op de inzendingen zelf heeft de groep haar beoordelingen gebaseerd op feedback op het online Faro-platform en een live netwerkbijeenkomst waarin gesprekken zijn gevoerd over de voorstellen. Dit voor het erfgoedveld experimentele proces is tevens een pilot voor een werkwijze die aansluit op het gedachtegoed van het Verdrag van Faro.

De initiatiefnemers delen gedurende of na afloop van hun project de ervaringen of resultaten met het erfgoedveld. Dit was een voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen. Op het Faro-platform staat meer informatie over de Uitvoeringsagenda Faro en de mogelijkheden voor financiële ondersteuning.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.