Ga naar de inhoud

Vernieuwing brug Panovenweg in Doesburg

Binnenkort begint de verbouw van de brug bij de Panovenweg in Doesburg. Vorig jaar is de tunnelwand van het tunneltje onder de N317 opgeknapt en voorzien van nieuw metselwerk. Nu is de duiker van het water De Fles aan de beurt. De duiker wordt vervangen door een nieuwe brug met een uitstraling die past bij de tunnelwand.

In 2014 is het structuurplan voor het project Beleef de Linies van Doesburg vastgesteld. Een van de projecten uit dat plan is het verbeteren van de voet- en fietsverbinding naar het centrum van de Hanzestad. Daarom wordt de entree bij de tunnel onder de N317 en de Panovenweg opgeknapt. Gelijktijdig wordt de waterdoorstroming verbeterd en worden twee rioolpersleidingen verlegd.

Vier aannemers

Aan vier aannemers is gevraagd een ontwerp voor een duiker/brug te maken en in te schrijven op dit werk. Uit dat kwartet kwam de firma Hoornstra als beste en voordeligste naar voren.

Op het ogenblik wordt door Hoornstra gewerkt aan een definitief ontwerp en zullen de nodige vergunningen worden aangevraagd. De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland vanaf april. Het werk moet uiterlijk 1 juli 2017 klaar zijn.

Informatieavond

Om een beeld te geven van het ontwerp en de overige werkzaamheden wordt op 22 maart 2017 een informatieavond gehouden.

Naast het ontwerp voor de duiker/brug is er alsdan aandacht voor andere ontwikkelingen in het gebied. Denk aan de uitkijktoren, de fietsstraat, de parkeervoorziening, de verlichte tunnel, het toekomstig kunstwerk van Andy Goldsworthy en de verbetering van de Verhuellweg.