Vijftig kerken in Groningen open

Maandag 13 mei is het precies 50 jaar geleden dat de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) werd opgericht door verontruste burgers om het dramatische verval van talloze middeleeuwse kerken op het Groningse platteland tot staan te brengen.

Belangrijk onderdeel van de activiteiten rond het jubileum is de permanente openstelling van liefst 50 stichtingskerken voor belangstellenden. Afgelopen jaren is daarmee al op kleine schaal geëxperimenteerd. Vanaf 13 mei zijn ze alle 50 voor publiek toegankelijk.

Verder staan in de loop van het jaar met andere partijen o.a. een tentoonstelling, een (vaar)route en een theatervoorstelling op het programma.

Prachtige verzameling

De provincie Groningen heeft een adembenemende verzameling monumentale kerken. Na eeuwen van stormen, twisten en bevingen zijn het nog steeds bakens van betekenis in het Groninger landschap. Elk godshuis heeft zijn eigen bijzondere geschiedenis, karakter en verrassende details. De opengestelde Groninger kerken, veelal prachtig gerestaureerd, zijn volop in gebruik. Soms ook met een nieuwe, moderne invulling.

Vrijwilligers

Vrijwilligers van de SOGK werden en worden nadrukkelijk betrokken bij de jubileumactiviteiten. De aftrap van het project ‘50 Kerken Open’ dat volgens de stichting zonder vrijwilligers onmogelijk zou zijn geweest, is op vrijdag 10 mei.

De culturele commissies van de kerken van Pieterburen, Ulrum en Vierhuizen, eveneens bestaand uit vrijwilligers, hebben een fietsroute langs 17 kerken van de SOGK in de nieuwe gemeente Het Hogeland ontwikkeld. Die begint in het weekeinde van 11 en 12 mei. De gratis fietsroute is o.a. bij de deelnemende kerken verkrijgbaar.

Conferentie

In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, Museum Catharijneconvent in Utrecht, het Joods Cultureel Kwartier Amsterdam en de Europese samenwerkingsorganisatie Future for Religious Heritage houdt de SOGK van 19 tot 21 juni een internationale conferentie. Onderwerp: wat kan de rol zijn van religieus erfgoed in een seculariserende en veranderende wereld?

De stichting begon haar jubileumjaar al in december 2018 met het uitbrengen van De kerk als tijdmachine – een educatief prentenboek voor jong en oud. De tweede druk van de publicatie van kunstenaar Stefan de Keijser en schrijver Martin Hillenga staat voor de deur.

Naar verwachting sluit de SOGK het jubileumjaar rond kerst af met een feest in Garmerwolde.

Foto: Bouwval kerk Obergum.